Pieter van Vollenhoven: voeg alle veiligheidsinspecties samen

De tien bestaande overheidsinspecties moeten opgaan in een Nationale Veiligheidsinspectie. Die moet onafhankelijk, op afstand van de ministeries, inspecteren of de veiligheidsregels in allerlei sectoren worden nageleefd.Dat bepleit Pieter van Vollenhoven in het boek Oproep van een waakhond, dat vandaag verschijnt. Van Vollenhoven bouwde veel krediet op als eerste voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Hij vindt dat inspecties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zozeer ingekapseld zijn in de cultuur van de departementen waar ze onder vallen, dat dat risico’s oplevert.

Van Vollenhoven, die eind deze maand 80 wordt, schrijft in zijn nieuwe boek dat een Nationale Veiligheidsinspectie eenzelfde status kan verwerven als de OVV. Wie een verklaring aflegt tegenover de OVV, kan er zeker van zijn dat die niet strafrechtelijk wordt gebruikt. Dat geeft mensen die meewerken aan een onderzoek een zekere vrijheid, ook als het over hun eigen fouten gaat.Verder kan een onafhankelijke inspectie een eigen, uniforme manier van werken ontwikkelen, net als bijvoorbeeld de Nationale Politie.

Over de inhoud van het 120 pagina’s tellende Oproep van een waakhond schrijft uitgever Balans: “Gesjoemel met regels, bewust genomen risico’s, ongelukken die voorkomen hadden kunnen worden: de veiligheid van mensen wordt maar al te vaak verwaarloosd en beschermende maatregelen leggen het meestal af tegen economische belangen.De vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, de brand in het cellencomplex op Schiphol, zware ongevallen als met de Stint en de monstertruck in Haaksbergen: het zijn allemaal voorbeelden van een falend toezicht op de veiligheidsregels. Bovendien wordt ondanks het onderzoek dat steevast volgt meestal geen lering getrokken uit fatale gebeurtenissen.

In dit vlammend betoog roept ‘waakhond’ Pieter van Vollenhoven op tot een onafhankelijke Nationale Veiligheidsinspectie, om structureel toezicht uit te oefenen op onze sociale, fysieke en digitale veiligheid in alle sectoren van de maatschappij.Het is een wake-upcall van een man die zich een leven lang heeft ingezet om de veiligheid in ons land te vergroten.”

ISBN:9789463820318 (paperback) 9789463820325 (ebook)

Foto Het Koninklijk Huis/Balans