Pieter van Vollenhoven: voeg alle inspecties samen

De tien bestaande overheidsinspecties moeten opgaan in een Nationale Veiligheidsinspectie. Die moet onafhankelijk, op afstand van de ministeries, inspecteren of de veiligheidsregels in allerlei sectoren worden nageleefd.

Dat bepleit Pieter van Vollenhoven in het boek Oproep van een waakhond, dat vandaag verschijnt. Van Vollenhoven bouwde veel krediet op als eerste voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Hij vindt dat inspecties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zozeer ingekapseld zijn in de cultuur van de departementen waar ze onder vallen, dat dat risico’s oplevert.

Van Vollenhoven, die eind deze maand 80 wordt, schrijft in zijn nieuwe boek dat een Nationale Veiligheidsinspectie eenzelfde status kan verwerven als de OVV. Wie een verklaring aflegt tegenover de OVV, kan er zeker van zijn dat die niet strafrechtelijk wordt gebruikt. Dat geeft mensen die meewerken aan een onderzoek een zekere vrijheid, ook als het over hun eigen fouten gaat.

Verder kan een onafhankelijke inspectie een eigen, uniforme manier van werken ontwikkelen, net als bijvoorbeeld de Nationale Politie.

Foto Het Koninklijk Huis