Peter den Dekker: “Uitsluitingen pandemierisico’s bedreigen fundament co-assurantiemarkt; verzekeraars stellen relatie met riskmanagers op de proef


De mate waarin  verzekeraars pandemierisico’s uitsluiten bedreigt de toekomst van het co-assurantie-systeem aangezien de markt worstelt om te komen met consistente en op elkaar afgestemde polisvoorwaarden, waarschuwt Peter den Dekker, voormalig president van Ferma en Hoofd Verzekeringen en Risicomanagement bij Philips in een  interview met Commercial Risk Europe over de brute opstelling van verzekeraars in de huidige renewalperiode. Ook uit hij kritiek op de rol van de makelaars hierbij. “Makelaars moeten juist opkomen voor hun klanten, maar in plaats daarvan  lijken ze juist verzekeraars in het openbaar te steunen door riskmanagers op te dragen zo vroeg mogelijk met verlengingen te beginnen en zich schrap te zetten voor een zeer moeilijke renewal-periode.”

Relatie met riskmanager

“Alle verzekeraars willen nu Covid-gerelateerde claims uitsluiten, direct of indirect. Ik kan begrijpen waarom ze ernaar kijken, maar het probleem is dat de verzekeringsmarkt het niet eens kan worden over de tekst van de polisvoorwaarden of clausules. Als dit zo doorgaat, is de coassurantiemarkt dood. Je kunt nu eenmaal niet werken met verschillende  terms & conditions. Als het risico al is uitgesloten van de dekking, waarom moet het dan als aanvullende uitsluiting worden toegevoegd?”, aldus Dekker.  

Als  verzekeraars in de komende verlengingsperiode bruut en niets ontziend met hun klanten omgaan dan zullen daarvan volgens hem  op de langere termijn de gevolgen ondervinden. “Ik zie dat sommige verzekeraars zich echt inzetten voor langdurige partnerschappen, wat goed is en gewaardeerd wordt, maar de meerderheid toont echt geen partnerschap of gebruikt het excuus dat ze niet de macht hebben om een ​​beslissing te nemen. Als we op de lange termijn nog ooit de luxe hebben om een ​​partner te kiezen, zal onze ervaringen in deze periode een groot verschil maken in ons selectieproces, want dit valt echt tegen. We zullen het niet vergeten”, benadrukt  Den Dekker.


Covid-crisis misbruikt

Hij wees erop dat de waarschuwingssignalen kwamen vóór de komst van Covid-19, maar voegde eraan toe dat verzekeraars de crisis hebben gebruikt om de druk op te voeren om de prijzen verder te verhogen en de capaciteit te verminderen. “Nu wordt Covid-19 gebruikt als excuus om de prijzen verder te verhogen, de capaciteit te verminderen en meer uitsluitingen op te leggen. Maar dit is niet rechtvaardig, want alleen verzekeraars met een groot aandeel in de  rechtstreeks getroffen businesslines, zoals de evenementen- en horecabranche, zijn geraakt door de pandemie. Schade door  bedrijfsonderbrekingen is in het algemeen niet gedekt,  dus dit is geen echte ramp voor de sector. De overall reactie van de markt is onverantwoordelijk was en het is niet rechtvaardig om in één dramatische en forse  poging een decennium van te lage prijzen, en dus van slechte acceptatie, in te halen. In welke andere markt wordt jarenlang een product voor één prijs verkocht en wordt deze plotseling met 100%, 200% of zelfs 600% verhoogd.  Het excuus is dat de dekking al tien jaar te laag geprijsd is, wat misschien ook wel zo is, maar dat is geen excuus om te proberen het tekort in één keer aan te vullen; het zou geleidelijker moeten gebeuren.”

“Uiteindelijk is het de risico- en verzekeringsmanager, niet de verzekeraars, die dit moet uitleggen aan de CFO en de bedrijfsleiders – en ze slaan terug en vragen hoe het zo plotseling kan veranderen.   Het werk van de risicomanagers wordt nog moeilijker door het feit dat lokale verzekeraars de beslissingsmacht verliezen naarmate het hoofdkantoor het overneemt. Dit is een ander groot probleem voor de markt”, aldus  Den Dekker, volgens wie de frustratie bij verzekeraars en het schijnbare onvermogen of onwil van makelaars om voor hun klanten op te komen,  een groot probleem veroorzaakt voor deze markt “De leidinggevenden bij makelaars en verzekeraars laten hun experts enorm in de steek en ze moeten daar echt iets aan doen, want het zal ongetwijfeld leiden tot echte vertrouwenskwesties op de langere termijn”, waarschuwt hij.

Lees hier het volledige artikel un Commercial Risk Europe: https://www.commercialriskonline.com/risk-managers-wont-forget-brutal-renewals-as-pandemic-response-threatens-co-insurance-warns-den-dekker/