Onderzoeksraad over ingestort AZ-stadion: oorzaak falende lasverbinding nog twee breuken en verdachte plekken gevonden

De geconstateerde breuken en vermoedelijke scheuren kunnen leiden tot het bezwijken van delen van het resterende dak en vormen daarmee een acuut risico. Daarom heeft de Onderzoeksraad een formele tussentijdse waarschuwing verstuurd waarbij de Raad erop aandringt dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als vergunningverlener op toezien.

Instorten dak

Op 10 augustus jl. stortte een deel van de overkapping van de tribune van het AZ-stadion te Alkmaar in. De Onderzoeksraad is een verkennend onderzoek gestart en heeft hiervoor technisch onderzoek gedaan in het stadion. Op basis van de verzamelde informatie zal de Raad naar verwachting volgende week besluiten of het instorten van het stadiondak verder wordt onderzocht.