Onderzoeksdata IFV-rapport ‘Rookverspreiding in woongebouwen’ beschikbaar

Op 16 september verscheen het rapport ‘Rookverspreiding in woongebouwen’ met de resultaten van de unieke praktijkexperimenten in een leegstaand zorg-wooncomplex in Oudewater: ‘Combineer maatregelen voor effectieve risicobeheersing’. 

Aan het rapport  ‘Rookverspreiding in woongebouwen’ ligt een omvangrijke onderbouwing ten grondslag. Maar liefst meer dan 2.000 pagina’s geven de onderzoeksdata weer die gebruikt zijn voor dit rapport. “Het is ontzettend waardevol dat deze data nu ook beschikbaar zijn voor andere (internationale) onderzoekers”, aldus projectleider Hans Hazebroek. “Kennis delen is belangrijk en de resultaten van dit rapport plus de onderzoeksdata geven nieuwe inzichten.”

In de zomer van 2019 deden de Brandweeracademie, Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer Nederland twee weken lang praktijkonderzoek naar rookverspreiding in een leegstaand woon-zorgcentrum in Oudewater. Het hoofdrapport is op 16 september 2020 verschenen.

Publicatie hoofdrapport Rookverspreiding in woongebouwen (16 september 2020)

Op 16 september verscheen het rapport Rookverspreiding in woongebouwen met de resultaten van de unieke praktijkexperimenten in een leegstaand zorg-wooncomplex in Oudewater: “Combineer maatregelen voor effectieve risicobeheersing”. Het onderzoek levert vier belangrijke conclusies op:

  1. De nieuwe eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat in 2021 van kracht wordt, zoals zelfsluitende en rookwerende deuren, zijn maar beperkt effectief en niet voor de (zeer) kwetsbare ouderen die minder zelfredzaam zijn.
  2. Deze voorzieningen om rookverspreiding tegen te gaan zijn alleen doeltreffend, als ook iets gedaan wordt aan de rookproductie van de bron van de brand, met name banken en matrassen.
  3. Een brandende bank leidt niet alleen tot een dodelijke situatie in de desbetreffende woning, maar ook in andere woningen.
  4. Stay-in-place, dit wil zeggen bewoners in een niet-brandende woning laten blijven zitten en niet vluchten, is alleen mogelijk als de rookproductie sterk wordt beperkt.

De bijlagen van het rapport Rookverspreiding in woongebouwen zijn nu te downladen

Download hier het rapport Rookverspreiding in woongebouwen https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200916-BA-Rookverspreiding-in-woongebouwen-hoofdrapport.pdf