Onderzoek WTW: Europese bedrijven blijven rol ESG-maatregelen in beloningsprogramma’s voor bestuurders versterken

Volgens een nieuw wereldwijd onderzoek van WTW  blijft de toepassing van milieu-, maatschappelijke en governancemaatregelen (ESG-maatregelen) in incentiveprogramma’s voor bestuurders toenemen in alle markten, waaronder Europa. Het aandeel Europese beursgenoteerde bedrijven dat dit doet, blijft groeien en soortgelijke trends doen zich voor bij Noord-Amerikaanse en Aziatisch-Pacifische bedrijven, zo blijkt uit het onderzoek.

In heel Europa meldden bijna alle bedrijven die deel uitmaken van de hoofdindex (93%) in de openbaarmakingen van dit jaar dat ze ten minste één ESG-indicator hebben opgenomen in hun incentiveplannen voor bestuurders, een stijging ten opzichte van 90% vorig jaar en slechts 75% drie jaar geleden.

In Europa heeft de snelste groei betrekking op langetermijnbonusregelingen (LTI), waar de meerderheid van de Europese landen nu ten minste één ESG-kenmerk opneemt. Deze trend wordt vooral gedreven door de invoering van milieu- en klimaatmaatstaven, waarvan de prevalentie is gestegen van 21% in 2020 naar 56% in 2023. Volgens het onderzoek koppelt 88% van de bedrijven hun kortetermijnbonusregelingen (STI) aan ten minste één ESG-maatregel, tegenover 85% vorig jaar.

De meest voorkomende ESG-maatstaf die Europese bedrijven gebruiken in beloningsregelingen zijn sociale maatstaven (87%), die meerdere subcategorieën omvatten, waaronder menselijk kapitaal en klantenservice. 80% neemt milieumaatregelen op die betrekking hebben op gebieden als klimaatverandering, koolstofemissiereductie en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Bijna twee derde van de bedrijven (62%) gebruikt bestuurlijke maatregelen die zich richten op gebieden als risicobeheer en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“De interesse van bedrijven in het koppelen van incentiveplannen voor bestuurders aan ESG-maatregelen lijkt niet af te nemen”, zegt Richard Belfield, Executive Compensation & Board Advisory Practice leader, WTW. “Het is zelfs zo dat bedrijven in sommige sectoren, zoals IT en consumentengoederen, die eerder terugschrokken voor het gebruik van ESG-maatregelen, zich nu aansluiten bij de bredere trend en de kloof met andere sectoren hebben verkleind. De voortdurende groei die we zien weerspiegelt de voortdurende focus van bedrijven in alle markten en landen om aan belanghebbenden duidelijk te maken hoe ESG-prioriteiten zijn ingebed in hun bedrijfsstrategie en hoe ze worden gebruikt als een belangrijke maatstaf voor niet-financiële prestaties.”

 In totaal werden 500 bedrijven in de Verenigde Staten, 60 in Canada en 352 in zeven grote markten in de regio Azië-Pacific in het onderzoek betrokken. De belangrijkste bevindingen van deze bedrijven zijn:

  • De prevalentie van ESG-metrics binnen executive incentive plannen blijft stijgen in de Verenigde Staten en Azië-Pacific, respectievelijk van 69% naar 76% en van 63% naar 77%. In Canada is het gebruik van ESG-indicatoren gestabiliseerd op 80%;
  • ESG-indicatoren worden nog steeds voornamelijk gebruikt in STI-regelingen in de Verenigde Staten en Canada. De prevalentie in LTI-regelingen is verdrievoudigd in de afgelopen drie jaar, maar vanuit een lagere basis dan in Europa, en blijft dus ongeveer 10% voor beide markten. In Canada kan de aanzienlijke toename in prevalentie worden toegeschreven aan bedrijven die milieu- en klimaatcriteria toevoegen aan hun LTI plannen;
  • Het meten van menselijk kapitaal blijft een topprioriteit. In de Verenigde Staten en Canada neemt nu meer dan 70% van de bedrijven ten minste één maatstaf voor menselijk kapitaal op in hun incentiveplannen voor leidinggevenden.

Kikj hier voor het volledige onderzoek: study.