Onderzoek wereldhandel 2023: Kans op wanbetaling neemt verder toe

Duitsland in een recessie, de VS later dit jaar ook. In de EU nog wel een kleine groei. Tegen deze achtergrond nam onze researchafdeling de export onder de loep. Allianz Trade: “We vroegen 3.000 exporteurs uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Polen, het VK en de VS naar hun verwachtingen. Een van de uitkomsten: 40% van de exporteurs vreest een stijging van het risico op wanbetaling in 2023. In vergelijking met ons onderzoek in 2022 is dat een stijging van 11%.”

De bedrijven zijn nog wel redelijk positief al neemt het optimisme af in vergelijking met vorig jaar. Voor 2023 verwacht ongeveer 70% van de exporteurs dat de bedrijfsomzet op jaarbasis zal stijgen, tegen 80% in 2022. “Dit komt overeen met ons eigen beeld van de wereldhandel in 2023: wij verwachten een beperkter groei van +0,7%, vorig jaar was dat nog +3,8%. Kijken we naar de waarde van de export dan zien we een daling dit jaar (-0,1% vs. +9,7% in 2022)”, aldus Allianz Trade.

Minder trek in nieuwe landen

Bedrijven zijn minder gretig om nieuwe markten te betreden en geven de voorkeur aan consolidatie van bestaande markten. 63% van de respondenten zegt vooral meer te gaan investeren in landen waar ze al aanwezig zijn, terwijl 47% van plan is te investeren in nieuwe landen. Bij het exporteren is meer dan 55% van de bedrijven van plan om verder marktaandeel te winnen in de landen waar ze aanwezig zijn, terwijl 52% wil diversifiëren en zich op nieuwe landen wil richten.

In vergelijking met vorig jaar verwachten de exporteurs dat de betalingstermijnen zullen toenemen (42% vs. 31%). Negatieve uitschieters zijn de VS en het VK. Daar verwacht 50% dat de betalingstermijnen opgerekt worden. De kans op wanbetaling wordt het grootst geacht in het VK, Duitsland en Frankrijk.

Oorzaken

De oorzaken van de oplopende betalingstermijnen en de toename van wanbetaling zijn divers. Bedrijven hebben te maken met een terugval van de vraag, kleinere marges doordat de kosten stijgen en ook is het lenen van geld duurder geworden. Verder speelt mee dat bedrijven nog steeds kampen met verstoringen in de toeleveringsketen.

Bijna 75% van de respondenten zegt dat logistieke hindernissen en de hoge transportkosten de export afremmen. In Duitsland, Italië en Polen hebben exporteurs hier het meeste last van. Bedrijven in de VS en Spanje kampen vooral met de strengere kredietvoorwaarden. Voor bedrijven in het VK blijven de hoge energieprijzen dit jaar de grootste uitdaging. In Frankrijk maken bedrijven zich het meest zorgen over het risico van wanbetaling.

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE RAPPORT