Onderzoek Reaal onder ondernemers met AOV: meer plezier in werk, vaker overwerk en hoog cholesterol maar minder verzuim, stress en fysieke klachten

 

Verzekerden met een Reaal AOV mogen zonder extra kosten deelnemen aan een Gezondheidsonderzoek van arbodienstverlener Beter. Met een vragenlijst en een fysiek onderzoek meet Beter welke gezondheidsrisico’s de ondernemers lopen én krijgen de ondernemers tips om hun conditie en levensstijl te verbeteren. Beter onderzocht klanten van Reaal AOV over een periode van zeven jaar en vergeleek deze met werknemers van andere organisaties (benchmark).  Hierbij zijn alleen gegevens gebruikt van ondernemers die zelf toestemming gaven voor het gebruik van hun geanonimiseerde gegevens.

 Hieronder de uitkomsten uit het onderzoek

 Risico op diabetes type 2 in de komende 20 jaar is lager dan de benchmark.

Benchmark: 11,5%; Reaal: 9%. Het verschil in percentage lijkt klein, maar als het risico van de Benchmark even hoog zou zijn als het risico van de ondernemers, dan scheelt het 325 personen. Dus 325 personen zónder diabetes.

LDL-cholesterol is hoger dan de benchmark.  (Percentage deelnemers met afwijkende waarden t.o.v. de medische standaard)

Benchmark: ~44%; Reaal: ~60%. Barbara Enthoven, Vitaliteitscoach bij Reaal Lijfwacht: “Dit is natuurlijk een interessante uitkomst. We gaan verder uitzoeken wat de oorzaken hiervan zijn, zodat we hier in ons preventieprogramma Reaal Lijfwacht meer aandacht aan kunnen besteden.”

Minder verzuimdagen per maand dan mensen in loondienst à Verzuimdagen vanwege gezondheidsproblemen in de afgelopen maand

Benchmark: 11% (1 of meer verzuimdagen) – 89% geen verzuimdagen; Reaal: 5% (1 of meer verzuimdagen) – 95% geen verzuimdagen.

Reaal klanten werken vaker thuis en veel vaker over

Thuiswerken: Benchmark: 60%, Reaal:78%.

Overwerken: Benchmark: ~33%; Reaal: 83%

Grote groep geeft aan nooit onzeker te zijn over baanbehoud

Benchmark: 24%; Reaal: 41%

Ervaart meer plezier in het werk

Benchmark: 24% volledig mee eens; Reaal: 45% volledig mee eens

Het werk vraagt emotioneel veel van mij

Benchmark: 18% eens; Reaal: 31% eens

Stressbeleving op het werk is een stuk lager dan de benchmark

Benchmark:  ~50%; Reaal:   39%

Minder fysieke klachten dan de benchmark. Zoals hartklachten, migraine en darmklachten.

Benchmark heeft 3x meer klachten dan de ondernemers van Reaal AOV.

Rugpijn die dusdanig pijn doet dat u niet naar werk of school kunt gaan

Benchmark: 6%, Reaal: 2%

Darmklachten: Benchmark 6%, Reaal  2%

Migraine: Benchmark 6%; Reaal 2%

Hartklachten: Benchmark 4%; Reaal: 2%

Hoge bloeddruk (Opvallend): Benchmark: 12%;Reaal:   3%