Onderzoek: Economische en cyberrisico’s zijn wereldwijd dé toprisico’s voor bestuurders wereldwijd

 Economische en cyberrisico’s, met name in verband met dataverlies en ransomware, baren bestuurders en commissarissen  steeds meer zorgen, zo blijkt uit een wereldwijd onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid 2023 van makelaar WTW en advocatenkantoor Clyde & Co,  

The Directors’ and Officers’ Liability survey identifies the key risks for Directors across the globe (covering UK, Europe, Asia, Australasia, Latin America and North America) with responses from 40 countries around the world. Economic risk was considered the top risk for businesses by 63% of global directors, closely followed by cyber risk on 62%. Geopolitical risk grew in importance being placed in 4th place up from 6th last year. Overall, the results are consistent with 2022 with cyber, data loss and cyber extortion continuing to dominate the highest ranks of risks for directors. In percentage terms, cyber attacks and data loss are still the most significant with 62% of directors concerned.

Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid identificeert de belangrijkste risico’s voor bestuurders over de hele wereld (met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk, Europa, Azië, Pacific, Latijns-Amerika en Noord-Amerika) met antwoorden uit 40 landen over de hele wereld. Het economische risico werd door 63% van de bestuurders wereldwijd beschouwd als het grootste risico voor bedrijven, op de voet gevolgd door het cyberrisico met 62%. Geopolitieke risico’s werden steeds belangrijker en kwamen op de 4e plaats, tegenover de 6e plaats vorig jaar. Over het geheel genomen zijn de resultaten vergelijkbaar  met 2022, waarbij cyber, dataverlies en cyberafpersing de hoogste rangen van risico’s voor directeuren blijven domineren. Procentueel gezien zijn cyberaanvallen en dataverlies nog steeds het belangrijkst met 62% van de bestuurders die zich zorgen maken.

Voor het eerst werden in het onderzoek ook de economische risico’s uitgesplitst in drie gevaren: inflatie, recessie en de arbeidsmarkt. De meeste bestuurders wereldwijd noemen inflatie als het grootste economische risico (69%), op de voet gevolgd door recessie (67%).

Andere belangrijke bevindingen van het rapport zijn:

  • COVID-19 en Brexit risico’s, hoewel nog steeds in de top vijf, blijven afnemen in belang
  • Klimaatverandering is doorgedrongen tot de top vijf van risico’s voor bestuurders in Groot-Brittannië (waar het risico op nummer één staat) en Pacific (waar het op nummer vier staat).
  • Geopolitieke risico’s staan hoog genoteerd voor bedrijven in Europa, Azië en Latijns-Amerika                                                                                                          

Jeremy Wall, Head of Global  FINEX (Financial & Executive Risks), WTW, verklaart: “ Met een volatiel bedrijfsklimaat als gevolg van de huidige geopolitieke onzekerheid is het geen verrassing dat geopolitieke risico’s stijgen op de lijst van zorgen van bestuurders. De opkomst van technologie zorgt ervoor dat cyber een belangrijk punt van zorg blijft en we zien zeker meer vraag naar cyberverzekeringen als gevolg hiervan. We zijn erg blij met de lancering van dit rapport, omdat we weten dat het wordt gebruikt als een geweldig hulpmiddel voor bestuurders en riskmanagers bij het verfijnen van hun riskmanagementstrategieën.”

Jill Stewart, Australisch hoofd van FINEX, gaf als commentaar: “Cyberrisico’s blijven de grootste zorg voor bestuurders in de Pacific regio, een niet verrassend perspectief dat ongetwijfeld wordt gestimuleerd door de grote datalekken van vorig jaar, waaronder Optus, Medibank en MyDeal. Ondertussen is de risicograad van gezondheids- en veiligheidsvervolgingen lokaal gestegen, wat een weerspiegeling is van de vele wetswijzigingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en gezondheid die met name in Australië hebben plaatsgevonden en ons toegenomen begrip van de noodzaak om psychosociale risico’s op de werkplek effectief te managen.”

“Ondanks het feit dat investeerders en financiële markten steeds meer vragen om een overtuigend ESG-plan en een aangetoond pad naar net-zero, is Pacific een van de slechts twee regio’s wereldwijd waar klimaatverandering door bestuurders als een belangrijk risico wordt beschouwd. Het is ook de enige regio waar het belang van verzekeringsdekking voor ESG-gerelateerde risico’s werd benadrukt. Dit niveau van bewustzijn en bezorgdheid wordt waarschijnlijk versterkt door de blootstelling van onze regio aan natuurrampen, of het nu gaat om overstromingen, brand, wervelstormen of aardbevingen.”

James Cooper, Partner, Head of Insurance  Clyde & Co vult aan: “Nu bedrijven en hun leiders opereren in een bijna ongekend klimaat van onzekerheid, biedt het onderzoek van dit jaar op het juiste moment waardevolle inzichten in het veranderende risicolandschap. We hebben directeuren gevraagd naar 28 risico’s en over het algemeen zijn de resultaten zeer consistent met vorig jaar, waarbij cyberrisico’s aanzienlijk boven andere risico’s staan. Er zijn echter ontwikkelingen geweest, met opmerkelijke nieuwe risico’s waaronder systemen en controle’, voldoende cyberexpertise op bestuursniveau en werknemerscriminaliteit en cybercriminaliteit als een subcategorie van criminaliteitsrisico’s.”

“Hoewel het onderzoek geografische verschillen blootlegt, werpt het ook licht op duidelijke verschillen tussen hoe bestuurders en risicomanagers van kleine bedrijven risico’s inschatten in vergelijking met die van grote ondernemingen. Maar ongeacht de bedrijfsgrootte is het nog nooit zo moeilijk geweest om succesvol met risico’s om te gaan. Bestuurders hebben een vooruitziende blik nodig om te anticiperen op bedreigingen en uitdagingen.”

Een volledig exemplaar van het rapport vindt u hier: Directors’ and Officers’ Liability Survey 2023.