Onderzoek Airmic: Rol riskmanager schuift op van ‘back office’ naar ‘centre stage’

Riskmanagement krijgt binnen bedrijven en organisaties een steeds belangrijkere en centralere rol en schuift op van back office naar centre stage.  “Dat biedt kansen voor risk & insurance professionals om zichzelf te herpositioneren als waardevolle strategische businesspartners. Dat is één van de conclusies die worden getrokken uit het ‘Ledenonderzoek 2019’ van de Britse riskmanagementorganisatie AIRMIC.

Het onderzoek bevestigt de verandering die de beroepsgroep de laatste jaren aan het ondergaan is.  Zo is sinds 2017 het percentage AIRMIC-leden dat binnen hun onderneming verantwoordelijk is voor riskmanagement met maar liefst zeven procentpunten  gestegen, wat aantoont dat bedrijven en organisaties  meer waarde zijn gaan hechten aan het managen van risico’s.

Volgens het onderzoek bieden verzekeraars tot tevredenheid van de riskmanagers ook steeds meer hulp, begeleiding en oplossingen voor immateriële (intangible) schades aan en geeft 51% van de AIRMIC-leden aan  dat ook het gebruik van data & analytics  een positieve invloed heeft op de relatie met verzekeraars .

Key findings

De belangrijkste conclusies  uit het AIRMIC-onderzoek zijn:

  • Het ‘DNA’ van de risk management-professie verandert: er is meer diversiteit qua sekse en achtergrond,  het gemiddelde salaris stijgt  en 29% (was 22%) van de AIRMIC-leden is verantwoordelijk voor riskmanagement;
  • Het beschermen en beheersen van immateriële assets  wordt gezien als key priority: 76% geeft aan dat reputatie- en imagoschade de afgelopen 12 maanden als een top of mind-risico werd beoordeeld;
  • Bedrijven maken zich de meeste zorgen om geopolitieke onzekerheid, klimaatverandering en de voortschrijdende digitale transformatie. Bijna tweederde (64%) van de AIRMIC-leden verwacht van verzekeraars meer innovatieve (maatwerk)oplossingen hiervoor;
  • Het risicobewustzijn bij directies en management neemt toe: volgens 68% maakt men zich in de boardroom de meeste zorgen om datasecurity;
  • De rol van de risicomanager schuift op: 58% acht een betere communicatie en een grotere invloed essentieel om een betere strategische bijdrage te kunnen leveren binnen hun organisatie en 75% zou daartoe meer mogelijkheden willen krijgen ;
  • De ‘nieuwe wereld’ vraagt om ‘nieuwe oplossingen’.