Onderzoek: 1 op 3 zzp’ers heeft geen voorziening bij overlijden

Van de zzp’ers heeft ruim een kwart (28%) niets geregeld bij zijn of haar overlijden. Van de zzp’ers die wel iets hebben geregeld, heeft een grote meerderheid dat gedaan middels een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 744 zzp’ers in samenwerking met Centraal Beheer. 

Van de zzp’ers beschikt iets meer dan de helft (52%) over een overlijdensrisicoverzekering.  Eén op de vijf zzp’ers heeft geen ORV, maar heeft wel op een andere manier iets geregeld bij zijn of haar overlijden. Wanneer zzp’ers niet over een ORV beschikken, zijn zij in de meeste gevallen (92%) ook niet van plan om deze in de toekomst af te sluiten.

“De financiële gevolgen na overlijden kunnen groot zijn. Het is fijn om te weten dat jouw nabestaanden niet met financiële zorgen komen te zitten wanneer jij overlijdt. Met een ORV ontvangen nabestaanden eenmalig een afgesproken geldbedrag, waarmee zij tijdelijk het wegvallen van inkomen op kunnen vangen,” aldus Marc Bijwaard van Centraal Beheer.

Jongere zzp’er beschikt vaker over ORV
Mannelijke zzp’ers beschikken naar verhouding vaker over een ORV (61%) dan vrouwelijke zzp’ers (37%). Ook hebben zzp’ers die langer actief zijn als ondernemer vaker een ORV afgesloten. Zzp’ers beschikken minder vaak over de verzekering naarmate zij ouder worden. Van de zzp’ers jonger dan 35 heeft 62% zich verzekerd tegen het risico op overlijden. Van de zzp’ers ouder dan 65 beschikt maar 31% over de verzekering.

De meeste zzp’ers die niet over een overlijdensrisicoverzekering beschikken, geven hiervoor als reden dat zij het financieel risico bij overlijden al op een andere manier hebben gedekt, bijvoorbeeld met een buffer. Ook geeft 19% aan het niet nodig te vinden de verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld omdat zij geen nabestaanden hebben of omdat het voor de nabestaanden niet nodig is. Van de zzp’ers zonder ORV heeft 18% de verzekering niet afgesloten omdat zij deze te duur vinden, 10% zegt hiervoor de middelen niet te hebben en 5% voert de hoogte van de uitkering als reden aan.

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic:     https://zzpbarometer.nl/wp-content/uploads/2017/10/Overlijdensrisico.png