Ondernemer schrapt dekking tegen burn-out vaak uit verzekering

Het aantal aanvragen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) door zelfstandigen met een dekking tegen psychische klachten is de afgelopen drie jaar afgenomen. Waar deze optie eind 2020 nog in bijna zestig procent van de gevallen werd bijgesloten, geldt dat nu voor minder dan de helft van alle aanvragen. Dit blijkt uit eigen data van TAF Verzekeringen, marktleider op het gebied van levensverzekeringen en tevens aanbieder van AOV, en staat haaks op de groeiende mate van burn-outklachten in Nederland.

Opvallend is de sterk dalende trend tot het derde kwartaal van vorig jaar, toen slechts in 42% van alle aanvragen ook een psychische dekking werd geopteerd. Sindsdien is deze optionele dekking verhoudingsgewijs weer iets toegenomen, maar blijft de balans uitslaan naar meer aanvragen van polissen zónder vangnet bij bijvoorbeeld een burn-out.

Michiel Meijer, directeur bij TAF Verzekeringen, denkt dat de sterke inflatie van de afgelopen twee kalenderjaren mogelijk veel impact heeft gehad op de dalende trend. “Hierdoor is bij ondernemers angst ontstaan dat zij hun lasten niet meer kunnen betalen. Helaas zien we juist in tijden van economische onzekerheid dat er wordt bespaard op verzekeren, terwijl de kans op tegenslag juist toeneemt.”

Vrouwen en jongvolwassenen verzekeren zich beter
Uit de analyse blijkt verder dat vrouwen veel vaker dan mannen een aanvraag doen inclusief dekking tegen psychische aandoeningen. Het aantal dat hier verhoudingsgewijs voor kiest, is sinds medio 2020 structureel hoger dan bij mannen. In het tweede kwartaal van 2023 kozen vrouwen zelfs in 63% van de gevallen voor deze dekking, terwijl mannen dit maar in veertig procent van de gevallen deden. Volgens het CBS (2022) hebben vrouwen vaker dan mannen last van psychische klachten.

Ook komt naar voren dat er een negatief verband is tussen de hoogte van de leeftijdscategorie en het bijsluiten van de psychische dekking. Hoe ouder de ondernemer, hoe vaker dit wordt geschrapt. Vanaf 47 jaar ziet TAF een omslagpunt. Vanaf dat levensjaar is het aantal aanvragen van AOV zonder psychische dekking verhoudingsgewijs groter dan het aantal waar dit wel is bijgesloten.

Burn-out gerelateerde klachten blijven stijgen
In 2022 hadden 1,6 miljoen Nederlandse werknemers last van burn-out gerelateerde klachten, terwijl dit in 2021 nog 1,3 miljoen was, zo blijkt uit cijfers van TNO en het CBS. Een flinke stijging dus, zeker onder jonge werknemers, waar psychische klachten een groot probleem zijn. Een op de vier werkenden van 18 tot 34 jaar heeft hiermee te maken. Onder vrouwen is dit 29 procent, bij mannen 23.

“In tegenstelling tot werknemers valt bij zelfstandigen gelijk hun hele inkomen weg als zij arbeidsongeschikt raken. Zij hebben veel verantwoordelijkheden en staan daarmee onder een grote druk. Het is daarom van belang dat zij zich bewust worden van de gevaren van psychische klachten. Met een AOV die dit dekt, heb je een belangrijk financieel vangnet. Volledig herstel kan lang duren en gebeurt in sommige gevallen nooit voor honderd procent”, besluit Meijer.