Nomot en BELFOR communiceren maatregelen met betrekking tot Coronavirus


Schadehersteller Nomot heeft ook de maatregelen gecommuniceerd. “Wij realiseren ons dat het ook onze plicht is om de nodige maatregelen te neen. De gezondheid en veiligheid van uw klanten en onze medewerkers heeft onze prioriteit. Waar het kan proberen wij de service te verlenen die u van ons gewend bent als schadehersteller”. 

De maatregelen zijn”

  • Hygiëne is op dit moment erg belangrijk. Onze medewerkers zijn zich hiervan erg bewust en nemen extra maatregelen zoals vaak en goed handen wassen;
  • Al onze bezorgers, adviseurs en reparateurs hebben in hun auto desinfecterende gel om na elk bezoek de handen te desinfecteren.
  • Onze medewerkers houden voldoende afstand en schudden geen handen.
  • Uw klant hoeft geen handtekening te zetten op de tablet van onze medewerker. Onze medewerker noteert graag de voor- en achternaam als bewijs van bezorging en/of bezoek. Een eventuele opmerking van de klant kan de medewerker in de tablet noteren en dit aan de klant tonen.
  • Betalingen van het eigen risico of de eigen bijdrage vind zoveel als mogelijk plaats via een betaallink die wij de klant sturen op hun eigen device. Mocht uw klant toch contant willen betalen dan verzoeken wij hen het geldbedrag (op tafel) neer te leggen.
  • Wij vragen uw klant bij griep- en verkoudheidsverschijnselen de afspraak te verzetten.
  • Wij vragen uw klant begrip als wij door uitval van medewerker(s) een afspraak toch moeten verzetten of annuleren.
  • Wij hebben begrip als uw klant zelf besluit de afspraak te annuleren of te verzetten naar een later moment.

Vragen? : communicatie@nomot.nl of telefoonnummer 030 -609 43 94  

BELFOR: Europees crisisteam ondersteunt en adviseert lokale bedrijven
 
 
BELFOR zal klanten wekelijks voorzien van een update met de laatste stand van zaken voor wat betreft de bedrijfsvoering in relatie tot het Coronavirus. Zo heeft BELFOR Europa een crisisteam ingericht die alle landen ondersteund en adviseert. Vanuit Nederland heeft de directie van Nederland minimaal twee maal per week (of vaker wanneer dat nodig blijkt) contact met dit crisisteam zodat eventuele adviezen onmiddellijk doorgevoerd kunnen worden.
 
“Samen met het crisisteam volgen wij alle adviezen en richtlijnen, die door het RIVM worden gesteld, op de voet.
Ook aanvullende wet- en regelgeving wordt door ons direct doorgevoerd binnen onze organisatie.
Centraal staat de gezondheid en veiligheid van onze mensen waarbij we moeten trachten ons bedrijf ‘draaiende’ te houden omdat dat nu eenmaal in de genen van ons bedrijf gevat is.
 
Hoewel deze crisis voor iedereen nieuw is, en er dus geen plannen of procedures klaar liggen, zijn wij als geen ander in staat de rust te bewaren en de juiste balans te vinden.Gezien de ontwikkelingen en de ernst van de situatie moeten wij nu wel al onze ervaring (van iedereen) aanwenden om op een passende wijze om te gaan met hetgeen waar wij mee geconfronteerd worden maar ons ook tegelijk “klaar” te maken voor de komende maanden.
Binnen het kader van de mogelijkheden zullen wij trachten onze service te blijven leveren zonder de gezondheid van wie dan ook in gevaar te brengen.
 
Op de lijst van vitale beroepsgroepen die vandaag door de overheid werd geactualiseerd staat nog niet de expliciete vermelding van de schoonmaker. Dat heeft geleid tot direct contact tussen OSB en Minister Bruins van VWS. De Minister heeft inmiddels positief gereageerd en vindt dat de schoonmaak ook moet worden aangemerkt als een vitale beroepsgroep tijdens de uitbraak van het Coronavirus.
 
Uitvoering van projecten
Vervoer per vliegtuig is met onmiddellijke ingang niet meer toegestaan.Dat betekent dat er geen Nederlands personeel meer beschikbaar wordt gesteld voor andere BELFOR landen en er worden ook geen internationale projecten meer aangenomen.Alle aanvragen op internationaal vlak worden beoordeeld door het Nederlandse crisisteam. Tezamen zoeken wij naar oplossingen voor onze klanten, ook wanneer we niet ter plaatse zullen komen.
 
Wanneer nieuwe opdrachten worden gegeven of verzoeken voor het opmaken van een offerte wordt ontvangen zullen wij informeren naar de situatie m.b.t. het Corona virus op locatie.Indien er sprake is (of een ernstig vermoeden van) een Corona besmetting in het pand waar wij te werk worden gesteld, zullen wij deze werkzaamheden niet starten of, indien reeds gestart, staken. Pas nadat helder is dat er geen sprake is van een Corona virus (niet elke verkoudheid heeft te maken met dit virus) zullen er BELFOR medewerkers te werk worden gesteld.
 
Voor de laatste updates kunt u onze LinkedIn pagina volgen via deze link.