NIPV actualiseert handreiking Voorbereiding spoorincidenten

 Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) heeft de handreiking ‘Voorbereiding spoorincidenten’. Geactualiseerd. De handreiking biedt ondersteuning aan de multidisciplinaire operationele voorbereiding op spoorincidenten in de veiligheidsregio’s.

De handreiking ‘Voorbereiding spoorincidenten voor spoorpartijen en overheidshulpdiensten’ is in beheer bij Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De geactualiseerde handreiking vervangt de versie uit 2016. In de handreiking worden voorbeelden en adviezen gegeven op basis van vier beeldvormende scenario’s (brand, hulpverlening, gevaarlijke stoffen en dreiging) en een aantal praktische bijlagen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde handreiking zijn:

  • Er is een ondertekening van de samenwerkingsafspraken;
  • Het programma ‘Samen werken aan veilig spoor’ in 2019 is afgerond;
  • De specifieke producten als de ‘Werkwijze eigen veiligheid hulpverleners bij spoorwegincidenten’, vakbekwaamheidsadviezen, de Landelijke Informatiekaart Spoor, Landelijke Aandachtskaarten Spoor en Betuweroute, de Integrale praktijktest spoorincidentbestrijding en het Spoorrisicoprofiel van het programma ‘Samen werken aan veilig spoor’ zijn opgeleverd en te vinden op de pagina Spoorveiligheid.

Werkgroep en samenwerking

De werkgroep Plannen en Procedures (bestaande uit medewerkers van Prorail, Politie en Veiligheidsregio’s) van het samenwerkingsoverleg SO Spoor heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de herziening van deze handreiking die bij het NIPV in beheer is.

Bekijk de handreiking Voorbereiding spoorincidenten

Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdiensten