Nieuwe wereldwijde ISO-standaard gelanceerd voor veilige werkplek

De International Organization Standardization (ISO) heeft vorige week een nieuwe, wereldwijde standaardnorm geïntroduceerd ter bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk en tussen de verschillende ketens. Met de nieuwe norm ISO 45001, die de OHSAS 18011 vervangt, wordt beoogd het risicoprofiel van bedrijven verder te verbeteren en daarmee de kans op bedrijfsongevallen te reduceren. Hierdoor geeft de nieuwe ISO-standard een positieve impuls aan het imago en de reputatie van de betreffende ondernemingen. Als bijkomend voordeel wordt genoemd om hiermee de schadekans te verminderen en mede daardoor de verzekeringspremies te verlagen.

Bedrijven die de bestaande OHSAS 18001-standard reeds gebruiken hebben drie jaar om te voldoen aan de nieuwe ISO-standaard. De nieuwe standaard omvat volgens ISO een single framework en proces-based benadering en kijkt op een meer dynamische manier naar kansen om de veiligheid te vergroten en de risico’s te identificeren. Het aantal werkgerelateerde ongevallen waarbij werknemers gewond of ziek raken wordt wereldwijd geraamd op 374 miljoen; bij 2,8 miljoen ongevallen is er zelfs sprake van dodelijke slachtoffers,

Volgens ISO’s Elizabeth Gasiorowski-Denis biedt de nieuwe ISO-standard een bruikbaar hulpmiddel om de veiligheid op het werk te verbeteren en aanvullende voordelen om de risico’s verbonden aan supply chains te verminderen. “Het is een gebruikersvriendelijk framework dat eenvoudig kan worden toegepast voor productie- en logistieke doeleinden, onafhankelijk van de locatie. ISO 45001 zal op termijn de nieuwe standaardnorm zal worden voor bedrijven en instellingen. Het is een significante verschuiving van hoe er naar gezondheid en veiligheid op de werkvloer wordt gekeken. Dit onderwerp staat niet langer op zich, maar moet gezien worden als onderdeel vanuit het perspectief van een gezonde en duurzame organisatie.”  Volgens ISO beperkt de nieuwe standaard zich niet op beperking van de risico’s die kunnen leiden tot letsel, ziekte en zelfs dodelijke slachtoffers, maar richt zich ook op het fysieke, mentale en cognitieve welbevinden van werknemers en bezoekers op de werkvloer.  “Bij correcte implementatie zijn de voordelen van de ISO 45000-standard eindeloos.”