Nieuwe studie stelt dat klimaatverstoring havens miljarden gaat kosten 


Uit een analyse van zo’n 1.340 havens door onderzoekers van het Environmental Change Institute (ECI) blijkt dat 40% is blootgesteld aan ‘maritieme’ gevaren, waaronder tropische stormen en overstromingen.Volgens de studie bedragen de havenspecifieke risico’s, of ze nu het gevolg zijn van geologische risico’s zoals aardbevingen of van door de mens veroorzaakte klimaatverandering, gemiddeld ongeveer 7,5 miljard dollar per jaar. 

Hiervan kwam ongeveer 32%, oftewel 2,4 miljard dollar, voort uit het risico van tropische cyclonen, die volgens de bevindingen van de studie wereldwijd het grootste afzonderlijke gevaar vormden. Dit werd op de voet gevolgd door rivieroverstromingen (1,9 miljard dollar) en kustoverstromingen (0,8 miljard dollar).De cijfers vertegenwoordigen een mediaan van het jaarlijkse financiële risico, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, aldus de ECI, die deel uitmaakt van de Universiteit van Oxford. 

 De mogelijke schade bij elke ramp kan hoger of lager uitvallen. Havens in West-Europa bleken bijzonder kwetsbaar te zijn voor overstromingen van rivieren en kustgebieden, als gevolg van enerzijds de ligging van rivieren en het optreden van extreme kustwaterstanden en anderzijds de plaatselijke aanwezigheid van overstromingsbeschermingsnormen, of het ontbreken daarvan, en het vrijboord van de terminals”, aldus de studie. 

Ondertussen bleken de havens van Houston en Shanghai het grootste potentiële risico door alle oorzaken te lopen. China, Zuid-Afrika en Noorwegen bleken hotspots te zijn voor het risico van logistieke verliezen die specifiek betrekking hebben op vracht en die de grootste impact zouden hebben op de eigenaars van de vracht, eerder dan op de havens. 

Havens moeten rekening houden met “…de oriëntatie en het ontwerp van golfbrekers bij blootstelling aan extreme golven en vloedgolven, en het drainagesysteem bij blootstelling aan fluviatiele en pluviale [regen]overstromingen”, aldus onderzoeksleider Jasper Verschuur. “Als dat niet gebeurt, kunnen we grote verstoringen van de wereldhandel en de bevoorradingsketens zien.” 

In een recent voorbeeld van verstoring van de leveringsketen heeft de recente koudegolf in het Amerikaanse Midwesten volgens gegevens van Project44 geleid tot een verslechtering van de tijdige levering van 74% op 22 december tot 37% twee dagen later.Uit recente bevindingen van TT Club over de voorbereiding op stormen blijkt dat veel kadekranen niet zijn uitgerust met stormpennen en stormbevestigingen, waardoor ze kwetsbaar zijn in geval van cyclonen of tropische stormen. De groep wees ook op het belang van ‘piramidale’ containerstapels, waardoor deze veel minder snel omvallen. 

“Al met al blijkt uit onze studie dat havens een voortrekkersrol spelen bij de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus de heer Verschuur. “Het onderstreept dat aanpassing van havens dringend noodzakelijk is, en een gekwantificeerde risicoanalyse, zoals gepresenteerd in ons document, kan helpen bij het prioriteren van investeringen en de business case helpen maken om de financiering van de aanpassing te versnellen.” 

Dr. Stefan Ulreich, een specialist in de effecten van klimaatverandering op kustoverstromingen en erosie aan de Hochschule Biberach University, vertelde The Loadstar: “In principe zijn er twee scholen – fail-safe, zeer duur bouwen om constructies te realiseren die zeer slecht weer aankunnen (maar zeker niet in alle gevallen); of safe-fail, bouwen op een manier dat havens last hebben van de cycloon, maar binnen een paar weken kan de infrastructuur weer worden opgebouwd.” Hij voorspelt dat het gemakkelijker wordt om zich tegen stormen te verzekeren naarmate de sector zich aanpast. 

“Omdat het vaker gebeurt, leert de verzekering sneller over verliezen en kan zij gemakkelijker de premie berekenen… Men kan leren van soortgelijke weersomstandigheden in andere gebieden, bijvoorbeeld Texas en het Midwesten in het orkaanseizoen.” 

Dr. Ulreich voorspelt dat havens hun architectuur zullen veranderen om zich beter aan te passen aan het nieuwe klimaatnormaal.”Het zou zinvol kunnen zijn om meer na te denken over drijvende infrastructuur en een kleiner deel van de benodigde constructie aan land te houden,” zei hij.