Nieuwe NARIM-voorzitter reikt verzekeringsbranche de hand en zet in op een meer duurzame samenwerking met marktpartijen

0

  

De nieuwe NARIM-voorzitter Adri van der Waart wil zich sterk maken voor een meer duurzame samenwerking met marktpartijen. “We hebben elkaar nu eenmaal keihard nodig. Verzekeraars en makelaars ons om geld te verdienen; wij om onze risico’s te kunnen beheersen en bij schade te kunnen rekenen op een snelle en adequate claimsafhandeling”, zegt hij in een interview in de morgen (9 mei a.s.) verschijnende digitale magazine van Risk & Business.

Hij reikt daarin de verzekeringssector nadrukkelijk de hand. “Ook wij hebben belang bij het in stand houden van een gezonde verzekeringsmarkt. Daar komt de duurzaamheid weer om de hoek kijken. We hebben bijvoorbeeld niets aan een lage premie als bij schade blijkt dat de claim niet snel en adequaat wordt afgehandeld. Voor de goede orde: ik zeg niet dat wij als Risk & Insurance Managers alles van verzekeraars moeten accepteren, maar over en weer wat meer begrip voor elkaars positie en rol zou ik toejuichen. We moeten elkaar wat meer het licht in de ogen gunnen.”

Premieontwikkelingen

Binnen NARIM worden uiteraard de ontwikkelingen in de verzekeringsbranche nauwlettend gevolgd, met name de premie- en dekkingsontwikkelingen in bepaalde branches, zoals CAR en D&O, zeker in het licht van de GDPR. Van der Waart. “Het aantal aanbieders van CAR-verzekeringen is sterk verminderd. Bij autoverzekeringen heeft de DNB zelfs moeten ingrijpen, want daarin werden de verliezen gecompenseerd met het eigen vermogen. Allesbehalve een sustainable solution. Elk businessmodel gaat nat bij verlies”, aldus de NARIM-voorzitter, die ervan overtuigd zegt te zijn dat zijn collega’s, net als hij, best bereid zijn een dubbeltje of zelfs een kwartje per promille van het verzekerde bedrag te betalen als daar een goede dekking en dito schaderegeling tegenover staat. “De liefde moet natuurlijk wel van twee kanten komen.”

Hij heeft tot slot nóg een ‘boodschap’ aan de verzekeringsmarkt. “Ons werk is meer dan de inkoop van verzekeringen. Het omvat daarnaast het inschatten van de bedrijfsrisico’s: wat zijn die risico’s, waar bevinden deze zich en hoe kun je ze managen. Kort gezegd: bekijken, analyseren en beheersen. Het wel of niet afdekken van een risico (of een deel) via een verzekering vormt het sluitstuk. Door de branche wordt nog teveel in verzekeringsproducten en diensten gedacht. Ik zie vooral ook een belangrijke ondersteunende en adviserende rol voor de verzekeringssector weggelegd bij het vaststellen van het risicoprofiel van bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat hiervoor de in de markt voldoende kennis aanwezig is.”

Foto NARIM

Laat een reactie achter