Nieuwe NARIM-voorzitter Adri van der Waart pleit voor duurzame samenwerking met marktpartijen

 

Sustainability & collaboration. Dat zijn de twee sleutelwoorden in het beleid van NARIM, de branche- en beroepsorganisatie waarbij momenteel circa 150 Risk & Insurance Managers zijn aangesloten. “Ook wij hebben het meeste baat bij een duurzame, meerjarige samenwerking met marktpartijen”, benadrukt ing. Adri van der Waart, die eerder dit jaar Annemarie Schouw is opgevolgd als NARIM-voorzitter, in een interview in Risk & Business Magazine.

 Van der Waart is trots op de plek die NARIM inmiddels binnen de markt heeft verworven. “’In een wereld van digitalisering en snel opeenvolgende ontwikkelingen is er een duidelijke behoefte aan een vereniging als NARIM waar Risk & Insurance Managers met elkaar van gedachten wisselen, kennis delen en samenwerken. Daarbij worden we meer en meer gezien als volwaardig gesprekspartner, zowel in de markt als daarbuiten, door bijvoorbeeld de toezichthouders. We staan als organisatie centraal in de markt; met het NARIM Congres als hét podium en enig marktevenement waar alle partijen in de grootzakelijke verzekeringsmarkt elkaar ontmoeten.

Van der Waart wil zich sterk maken voor een meer duurzame samenwerking met marktpartijen. “In de markt heb je elkaar als verzekeraar, makelaar, expert, advocaat of andere serviceprovider nu eenmaal keihard nodig, zeker in de huidige tijd. Verzekeraars en makelaars ons om geld te verdienen; wij om onze risico’s te kunnen beheersen en bij schade te kunnen rekenen op een snelle en adequate claimsafhandeling.”Hij reikt daarbij de sector nadrukkelijk de hand. “Ook wij hebben belang bij het in stand houden van een gezonde verzekeringsmarkt. Daar komt de duurzaamheid weer om de hoek kijken. We hebben bijvoorbeeld niets aan een lage premie als bij schade blijkt dat de claim niet snel en adequaat wordt afgehandeld. Voor de goede orde: ik zeg niet dat wij als Risk & Insurance Managers alles van verzekeraars moeten accepteren, maar over en weer wat meer begrip voor elkaars positie en rol zou ik toejuichen. We moeten elkaar wat meer het licht in de ogen gunnen.”  Hij zegt ervan overtuigd zegt te zijn dat zijn collega’s, net als hij, best bereid zijn een dubbeltje of zelfs een kwartje per promille van het verzekerde bedrag te betalen als daar een goede dekking en dito schaderegeling tegenover staat. “De liefde moet natuurlijk wel van twee kanten komen.”

Hij heeft tot slot nóg een ‘boodschap’ aan de verzekeringsmarkt. “Ons werk is meer dan de inkoop van verzekeringen. Het omvat daarnaast het inschatten van de bedrijfsrisico’s: wat zijn die risico’s, waar bevinden deze zich en hoe kun je ze managen. Kort gezegd: bekijken, analyseren en beheersen. Het wel of niet afdekken van een risico (of een deel) via een verzekering vormt het sluitstuk. Door de branche wordt nog teveel in verzekeringsproducten en diensten gedacht. Ik zie vooral ook een belangrijke ondersteunende en adviserende rol voor de verzekeringssector weggelegd bij het vaststellen van het risicoprofiel van bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat hiervoor de in de markt voldoende kennis aanwezig is.”

Het volledige interview met Adri van der Waart vindst u hier: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2018/05/RB3-2018.pdf

 

Foto Narim