Nieuw trauma-initiatief versnelt werkhervatting na impactvolle gebeurtenis: Trauamaloket Nederland

 Met ingang van 1 juli 2021 beschikken werkgevers en werknemers over het eerste onafhankelijke traumabureau in Nederland. Traumaloket Nederland is gespecialiseerd in de primaire opvang en nazorg van werknemers bij impactvolle, traumatische ervaringen. De organisatie is een volledig onafhankelijk en objectief initiatief. Werkhervatting is onderdeel van het herstel en de organisatie biedt geen koppelverkoop aan van aanvullende zorgdiensten die leidt tot medicalisering en psychologisering van werknemers.

85% natuurlijk herstel

 Slachtoffers van een impactvolle of traumatische ervaring herstellen in 85% van de gevallen op een natuurlijk wijze zonder tussenkomst van een zorgverlener. Volgens Leen Pakvis, algemeen directeur van Traumaloket Nederland, is dit nieuwe initiatief geboren vanuit de noodzaak om traumazorg weg te halen uit de hokjesgeest die de psychologie eigen is. “Iedere traumapatiënt die van een professionele organisatie de eerste begeleiding ontvangt, gaat te vaak door naar het volgende loket, dat van de GGZ-psycholoog.”

Te snel behandelen

De norm voor traumazorg is om niet meteen actief in te grijpen. Veel zorgverleners gaan echter te snel behandelen, bijvoorbeeld door na een week al te starten met een EMDRtherapie. Pakvis: “In de eerste vier weken zijn er altijd wel symptomen. Dat is een volstrekt normaal gevolg van een traumatische ervaring. Hierbij kan nog helemaal niet worden vastgesteld of behandeling nodig is. Die eerste vier weken zijn ongeschikt om na een traumatische ervaring überhaupt een diagnose te stellen die een behandeling rechtvaardigt. Het te vroeg opstarten van allerlei interventies werkt averechts en zorgt voor onnodige, kostbare behandeltrajecten en langdurige uitval.”

Voor meer informatie: www.traumaloket.nl