Nieuw rapport LCP toont een verschuiving in de belangrijkste risico’s waarmee de verzekeringssector wordt geconfronteerd: klimaatverandering en cyber voeren lijst aan

LCP’s analyse van de vroege Solvency II-disclosures  van 50 verzekeraars in het VK en Ierland, heeft een grote verandering in de risico’s gevonden die de sector het meest bezighouden.  30% van de verzekeraars identificeerde de Brexit als een belangrijk risico, tegenover 60% vorig jaar, terwijl klimaatverandering en cyberrisico’s beide als stijgende prioriteitsgebieden worden gezien. 52% ziet cyberveiligheid als een belangrijk risico, vergeleken met 46% vorig jaar, terwijl 46% van de bedrijven klimaatverandering noemde, aanzienlijk hoger dan 18% vorig jaar.

Een belangrijk nieuw risico voor verzekeraars is ‘onvoorziene dekking’, wanneer ze merken dat ze te maken krijgen met claims voor risico’s waarvan ze eerder dachten dat ze niet onder hun dekking  vielen, met name in het licht van de Covid-19-crisis. Verzekeraars maken zich ook zorgen over het risico dat regelgevers verdere stappen zullen nemen met grote financiële gevolgen na de publicatie van het tussentijdse verslag van toezichthouder FCA over de algemene prijsstelling voor verzekeringen.

Ondanks onzekerheid in verband met Covid-19 bevestigde meer dan de helft van de verzekeraars (52%) dat ze verwachtten aan de wettelijke kapitaalvereisten te kunnen blijven voldoen. 48% gaf hierop geen antwoord of zei dat er nog te veel onzekerheid was om te bevestigen of ze aan de vereisten zouden kunnen voldoen.

Andere bevindingen zijn onder meer:

  • Verzekeraars blijven voldoende kapitaalkrachtig  dat hete eigen vermogen aan het einde van het jaar 2019 gemiddeld bijna het dubbele is van hun solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR).
  • 85% van de bedrijven noemde Covid-19 en de mogelijke impact ervan op schade-ervaring. Slechts 37% gaf echter meer details over hoe zij dit beheren, zoals het beoordelen van hun blootstellingen per branche of het geven van commentaar op de verwachte effecten.
  • 54% van de bedrijven noemde de impact die de onrust op de markten als gevolg van de pandemie heeft op hun beleggingen.

Cat Drummond, partner in het Insurance Consulting-team van LCP, merkt op: “Deze analyse geeft een interessante vroege kijk op hoe Covid-19 het verzekeringslandschap heeft veranderd. Zorgen over de impact op schade-ervaringen en investeringen staan ​​terecht bovenaan de agenda. De impact van de pandemie zal ernstige gevolgen hebben voor een aantal verzekeringsbranches, waaronder reisverzekeringen, bedrijfsonderbreking en inkomensbescherming. ”

“Brexit lijkt minder een belangrijk risico in de hoofden van verzekeraars te zijn, omdat ze worden  vervangen door zorgen over cybercriminaliteit en consumentenbescherming. De kwestie rond klantbescherming zal waarschijnlijk nog verder op de agenda komen wanneer de toezichthouder FCA haar eindverslag over de prijsstelling van huis- en autoverzekeringen publiceert.”