Nieuw onderzoek: Meer nodig om Nederland klimaatadaptief te maken

Nederland moet zich beter moet aanpassen aan extreem weer en klimaatverandering. Dit betekent dat we niet alleen maatregelen moeten nemen om verdere opwarming te voorkomen (klimaatmitigatie), maar ook klimaatadaptieve maatregelen. Een rapport van Deloitte met die strekking is tijdens het jaarlijkse Nationaal Deltacongres, overhandigd aan Deltacommissaris Peter Glas door Liesbeth Mol, Chair Board van Deloitte North South Europe en Geeke Feiter- van Heuvelen, Directeur van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond heeft meegewerkt aan het rapport. 

Geeke Feiter: “De ramp in Limburg gaf meteen het gevoel dat Nederland hiervan moesten leren. Het onderzoek ziet toe op Valkenburg en Rotterdam. Dit gaat niet allen over de overheid, maar ook over mensen en bedrijven en lokale bestuurders. Deze transitie zullen we met zijn allen moeten maken. Daarom hebben we hieraan meegewerkt. Laat ik er drie belangrijke zaken uitpikken. Expliciet de oproep van burgemeester Prevoo om ervoor te zorgen dat de ramp na de ramp niet weer voorkomt. We willen ons hier als sector voor inzetten en hebben onze hand uitgestoken naar de overheid. Wat kunnen we publiek/privaat doen om een betere afwikkeling van schade voor morgen te organiseren? Tweede is de aanbeveling om een houten vloer nog langer te vervangen door een houten vloer in bepaalde gebieden. Dat gaat om wettelijke ruimte. Als derde de financieringskant van woningen. Op welke manier kun je de financiële wereld meehelpen sturen hoe beter om te gaan met klimaatrisico’s?”

Op 16 november organiseert het Verbond van Verzekeraars de Klimaatwerkconferentie. De focus is het weer van de toekomst, met toenemend extreem weer. Later dit jaar zal het Data Analytics Centre van het Verbond de klimaatscenario’s van het KNMI doorberekenen. De KNMI’23-klimaatscenario’s bestaan uit vier paden die een mogelijk toekomstig klimaat in Nederland rond 2050, 2100 en 2150 beschrijven. Het Data Analytics Center (DAC) van het Verbond rekent momenteel de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI door naar de verwachte toekomstige schade.

Bron Verbond