Nieuw Aon-onderzoek toont aan dat voorbereide directies risico’s omarmen en betere beslissingen nemen tijdens economische onzekerheid

De directies  die betere beslissingen nemen over risico’s zijn beter voorbereid  om door zeer volatiele tijden en economische onzekerheid te navigeren en te slagen. Dat is een van de uitkomsten uit een Aon’s 2022 Executive Risk Survey, “Making Better Decisions in Uncertain Times”.

Een grote meerderheid (79%) van de respondenten verwacht dit jaar een recessie. Een zeer selecte groep  – slechts 35% – zegt zich echter zeer goed voorbereid te voelen op die recessie. “Sterke, voorbereide bedrijfsleiders zijn essentieel om de veerkracht van een organisatie te beschermen en groeikansen te vinden in het licht van de toegenomen volatiliteit”, zegt Greg Case, chief executive officer van Aon. “Het rapport van dit jaar onthult dat beslissers  die zeer goed voorbereid zijn om economische uitdagingen te doorstaan, het nemen van berekende risico’s omarmen als motor voor groei.” 

Bedrijfsleiders die zeer goed voorbereid zijn op een recessie delen vier fundamentele houdingen ten aanzien van paraatheid: 

– Risico’s nemen is de enige optie. 62% van de zeer goed voorbereide leiders is het ermee eens dat de bereidheid van hun bedrijf om risico’s te nemen is toegenomen als reactie op de huidige macro-economische omstandigheden. Voor bedrijven die zich goed voorbereid voelen op een recessie, is het aanpakken van risico’s geen keuze – het is een kwestie van overleven;

– Analyse en advies van interne en externe belanghebbenden zijn essentieel om betere beslissingen te kunnen nemen. Zeer goed voorbereide leiders zeggen bijna twee keer zo vaak dat zij het advies van een externe adviseur op prijs stellen om hun bedrijf beter in staat te stellen goede beslissingen te nemen en met risico’s om te gaan. Zelfverzekerde leiders weerstaan ook de drang om ondanks de moeilijke economische omstandigheden minder personeel aan te nemen. In feite besteedt 42% van de zeer goed voorbereide leiders veel tijd aan het aantrekken en behouden van toptalent, tegenover slechts 22% van de andere bedrijfsleiders;

– COVID-19 heeft aangetoond dat risico’s met elkaar samenhangen. Eenenzestig procent van de zeer goed voorbereide bestuursverantwoordelijkenleiders is het ermee eens dat risico’s met elkaar samenhangen, waarbij zij zich baseren op hun ervaringen tijdens de COVID-19 pandemie. Een grote meerderheid (73%) van de best voorbereide leiders is ervan overtuigd dat de pandemie hen heeft voorbereid om snel te reageren op opkomende risico’s, wat hen extra vertrouwen geeft bij het ingaan van een recessie;

– Trap niet op de rem bij langetermijninvesteringen – of negeer langetermijnrisico’s. De top vijf van risico’s waarop alle bedrijfsleiders het meest gericht zijn: inflatie, een financiële crisis, energievoorziening, cyberaanvallen en verstoringen van de toeleveringsketen. Naast het aanpakken van deze risico’s kijken zeer goed voorbereide leiders ook vooruit en besteden ze relatief meer tijd dan andere leiders aan uitdagingen op de langere termijn, zoals economische/sociale ongelijkheid, ontwrichtende technologieën, crypto en blockchain. Evenzo besteedt ongeveer de helft (49%) van de zeer goed voorbereide leiders veel tijd aan klimaatverandering, tegenover slechts 26% van de andere leiders;

“Klimaatrisico is geen waarschijnlijkheid, het is een zekerheid en zwaar weer wordt steeds meer een onderdeel van het dagelijks leven,” voegde Case toe. “Uit dit onderzoek blijkt dat klimaatverandering weliswaar een van onze grootste uitdagingen is, maar ook een van onze grootste kansen kan zijn. Het is het ultieme voorbeeld van de onderlinge verbondenheid van risico’s. Meer bedrijven kijken naar de uitdagingen van de klimaatverandering, die verder gaan dan naleving van de regelgeving en reputatiemanagement, en verdiepen zich in de gerelateerde risico’s waar de impact onmiddellijk en meetbaar is – bedrijfsonderbreking, materiaalschaarste, problemen met de toeleveringsketen en reputatieschade. En we zien dat de leiders die meer tijd en middelen investeren in deze uitdaging daardoor beter voorbereid zijn.”  

kijk hier voor rapport: here