Negen van de tien ‘eerste golf’ zorgmedewerkers heeft na besmetting nog steeds klachten; ruim een kwart heeft of verwacht financiële schade

  Medewerkers in de zorg ervaren langdurig de gevolgen van een corona-besmetting, zo blijkt uit een onderzoek van de FNV. Maar liefst negen van de tien  zorgmedewerkers ervaart na een besmetting tijdens de eerste golf vandaag de dag nog steeds mentale of fysieke klachten. En ruim een kwart (27%) heeft hiervan al financiële schade ervaren (11%) of verwacht het nog te krijgen (16%), bijvoorbeeld in de vorm van minder salaris, revalidatiekosten, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en/of geen baan meer.

  Verreweg de meeste klachten van het zorgpersoneel betreft het hebben van minder energie (1.003), gevolgd door kortademigheid (508), mentale klachten (491), minder of geen geur of smaak (374), neurologische klachten (195), hoesten (146)  en herstellend na IC-opname ( 8).  Van de respondenten vindt 55% dat er financiële compensatie moet komen voor zorgmedewerkers die schade lijden door Covid-19,  66% is van mening dat de overheid hiervoor een fonds moet opstellen en  68% staat op het standpunt dat de overheid nalatig is geweest bij het beschermen van het zorg en welzijn van de medewerkers.  

Op de stelling ‘ik voel me tijdens de eerste golf voldoende beschermd op de werkvloer’ antwoordt 37% met ‘eens’, 41% met ‘oneens’, en 22% met ‘neutraal’. Daar staat tegenover dat één op de vijf medewerkers (20%) door zijn/haar werkgever de beschermingsmiddelen geweigerd waar men op had gevraagds omdat dat niet in de toen geldende rivm-richtlijnen stond en 57% denkt op het werk besmet te zijn geraakt met Covid.  

 Uit de ledeninventarisatie van de FNV komt verder naar voren dat de helft van de respondenten geen corona heeft gehad, 34% zijn positief  getest, 9,6% heeft een vermoeden van besmetting maar geen positieve test en 6,5% weet het niet.