“Nederland is voorbereid op wateroverlast, maar onvoldoende op natuurbranden”

Het lijkt wel of de hele wereld in brand staat. Het gaat in het nieuws vrijwel alleen nog over corona. Experts en zogenaamde experts buitelen over elkaar heen met feiten en fabels hoe het virus te bestrijden. Daarbij rekenen economen zich een slag in de rondte om een beeld te krijgen van oplopende (begrotings-) tekorten. Wereldleiders laten zich bijpraten en enkelingen proberen hun politieke gewin uit de chaos te halen. Ondertussen behoren (woning)branden en natuurbranden ‘gewoon’ tot de dagelijkse kost. 

Zorgmedewerkers in alle landen werken keihard en zoekt de farmaceutische industrie koortsachtig naar een vaccin. Iets wat waarschijnlijk nog maanden gaat duren… Jaren geleden werden we al door virologen gewezen op een aanstaande pandemie en toch blijken we nu in Nederland op een aantal gebieden onvoldoende voorbereid te zijn.

Naast de vele (woning) branden en natuurbranden in Nederland, zijn we onlangs geconfronteerd met autobranden in Arnhem en branden in zendmasten die worden aangestoken. Inmiddels zijn voor beide branden aanhoudingen verricht. Volgens sommigen verspreiden de (5G -) masten het coronavirus. En dat terwijl 5G op het moment van schrijven van dit redactioneel, nog niet eens actief is in Nederland.

Natuurbranden

Al die uiteenlopende branden vragen volgens Brandweer Nederland iteraard om specifieke blusmiddelen. “. We hebben de afgelopen maanden vooral forse natuurbranden gehad in Limburg, Brabant en Overijssel. Zo heeft een grote brand in het Peelgebied pakweg 800 hectare natuurgebied in de as gelegd. Natuurbranden hadden we ook in april 2019 in Ermelo en Apeldoorn. De VS, Australië en landen als Polen, Oekraïne, Ierland en België hebben er ook mee te maken. In die zin staat de wereld en dus ook Nederland op dit moment extra vaak in brand. Droogte door klimaatverandering speelt bij natuurbranden een rol.”

Emeritus hoogleraar veiligheidskunde Ben Ale wees onlangs in het tv-programma Een vandaag op het gevaar van droogte in de natuur. Daarbij waarschuwde hij ook voor bezuinigingen op bluswagens. Cathelijne Stoof, universitair docent aan de Wageningen Universiteit en expert in natuurbranden, meldde later in de Volkskrant dat er in Nederland in 2018 zo’n 949 natuurbranden waren. Goede statistieken zijn volgens Stoof nodig om beter inzicht te krijgen in het fenomeen natuurbrand. We kunnen in de toekomst nog veel grotere branden verwachten, met veel meer gevaar voor de mens. “Ik hoop dat de huidige branden Nederland wakker schudden”, aldus Stoof. “Nederland is voorbereid op wateroverlast, maar onvoldoende op natuurbranden. In vergelijking met het buitenland zijn dit nog kleine brandjes.” Kortom, het is weliswaar een herhaling van zetten maar ook hier zijn brandpreventie en een goede voorbereiding noodzaak.

Bron Brandveilig.com