Nederland heeft de minst gestreste werknemers

Een groot deel (30%) van de Europese werknemers praat op het werk liever niet over geestelijke gezondheidsklachten of -problemen. Twee derde (65%) denkt dat de werkgever niet of nauwelijks is geïnteresseerd in hun geestelijke gezondheid. Dat blijkt uit het onderzoek The Workforce View van HR-dienstverlener ADP onder 10.000 werknemers uit Europa, waaronder 1.400 Nederlanders.

Stress kan invloed hebben op zowel de geestelijke als fysieke gezondheid van werknemers. Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren dat maar liefst 62% van de Europeanen minstens wekelijks stress ervaart op de werkvloer, 17% zelfs dagelijks. De verschillen per land zijn groot. Zo is Nederland het minst gestreste land van de acht onderzochte landen: slechts 42% van de werknemers ervaart hier wekelijks stress, waarvan 8% dagelijks. Daarnaast geeft 22% van de Nederlandse werknemers aan nooit stress op het werk te ervaren, bijna twee keer zo veel als het Europese gemiddelde (12%).


Werknemers huiverig om naar manager te stappen
Hoewel 70% van de Europese werknemers aangeeft geestelijke gezondheidsproblemen best te durven bespreken op het werk, betekent dit niet dat zij hiervoor direct naar de manager of HR-afdeling stappen. Slechts één op de vijf (21%) werknemers vindt het geen probleem om met hun manager te praten over dit soort problemen. De HR-afdeling of de directie worden zelfs door minder dan één op de tien werknemers als gesprekspartner voor dit onderwerp genoemd. Goede vrienden op het werk en directe collega’s (beide 30%) worden het meeste genoemd als personen waar werknemers hun eventuele geestelijke gezondheidsproblemen aan zouden vertellen.

Dat werknemers huiverig zijn om met deze problematiek naar hun werkgever te stappen, heeft ook te maken met het beeld van werknemers dat werkgevers niet of nauwelijks zouden geïnteresseerd zijn in de geestelijke gezondheid van hun personeel. Opvallend, omdat er de laatste jaren veel aandacht is voor het thema geestelijke gezondheid op de werkvloer.

Dialoog aangaan
Het onderzoek laat zien dat jongere werknemers gemakkelijker praten over hun geestelijk welzijn dan hun oudere collega’s. Zo geeft 39% van de medewerkers in Europa boven de 55 jaar aan liever helemaal niet te praten over klachten of problemen op het gebied van hun mentale gezondheid. Bij medewerkers in de leeftijd van 16-24 jaar is dit maar 22%.

Binnen de onderzochte landen bestaat het nodige verschil tussen de manier waarop werknemers omgaan met dit thema. Polen praten er liever niet over (46%), terwijl slechts een op de vijf Duitse werknemers het vervelend vindt om hierover te praten op het werk. In Nederland praat ruim een kwart (28%) van de werknemers niet over mentale gezondheidsklachten op de werkvloer. Bijna één op de vijf denkt dat de werkgever niet geïnteresseerd is in deze problematiek; een derde denkt dat de interesse slechts oppervlakkig is.
“Stress, werkdruk en geestelijke gezondheid zijn onderwerpen die werknemers en werkgevers direct raken. Dit soort klachten zouden in feite gewoon bespreekbaar moeten zijn, net als fysieke ongemakken. Het is niks om je voor te schamen,” zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. “De communicatie rondom geestelijke gezondheidsproblemen blijft lastig. Het is voor managers en leidinggevenden in het bedrijf belangrijk om er alles aan te doen om een veilige omgeving te creëren, bijvoorbeeld door zelf ook meer open te zijn over dit soort thema’s. Op die manier ervaren medewerkers wellicht minder schroom en kunnen leidinggevenden tijdig deskundige hulp inschakelen als dat nodig is.”

Meer weten? Bekijk het rapport The Workforce View in Europa 2019 op https://www.adp.nl/kennis/onderzoeken-hr-research/workforce-view-2019/