NARIM-voorzitter Albert van Haastrecht: Moeizame prolongaties blijven voor ons één van de hot topics; maar ik ben hoopvol gestemd over VNAB-initiatief Contract Zekerheid

    

“De moeizame prolongaties van de afgelopen jaren blijven voor NARIM ook voor de komende renewalperiode één van de hot topics. Daarbij doel ik niet alleen op de soms forse premieverhogingen, dekkingsbeperkingen,  hogere eigen risico’s en aanvullende preventieve maatregelen waarmee onze leden werden geconfronteerd. Maar vooral ook op het late stadium waarin wij als risk- en insurance managers voor de meeste polissen werden geïnformeerd over de nieuwe voorstellen, zodat er doorgaans geen enkele tijd en ruimte meer was voor overleg of het doen van aanpassingen.” Dat zegt Albert van Haastrecht, Head of Corporate Insurance bij Ballast Nedam en sinds 22 maart van dit jaar voorzitter van de NARIM in een interview in het deze week verschijnende Risk & Business Magazine

Met het oog hierop benadrukt hij dat het onderwerp nog steeds hoog op de NARIM-agenda staat. “Het is voor risk- en insurance managers een lastige situatie, omdat het late tijdstip van informeren ons als het ware voor het blok zet en onzekerheid met zich meebrengt voor onze businessplannen. We willen onze risico’s adequaat verzekeren tegen een acceptabele premie en voorwaarden. We hebben immers ook contracten met onderaannemers en leveranciers waarmee we rekening moeten houden. Deze onwenselijke situatie zouden we daarom graag veranderd zien”, aldus de NARIM-voorzitter. Het feit dat  buitenlandse moederbedrijven in hun prijs- en acceptatiebeleid vaak  weinig ruimte laten aan het lokale management c.q. underwriters maakt het er volgens hem ook niet gemakkelijker op. 

Aan de andere kant zegt hij content te zijn dat er naar het bestuur geluisterd wordt en   hierover gesprekken zijn gevoerd met zowel individuele verzekeraars in binnen- en buitenland als met brancheorganisaties als het Verbond van Verzekeraars en de VNAB. “Met het oog hierop juichen we de komst van een pilot van het VNAB-initiatief ‘Contract Zekerheid’ dan ook toe. Hierin zijn richtlijnen  opgesteld met betrekking tot het sneller en efficiënter laten verlopen van het renewalproces. Een positieve ontwikkeling waarover ik hoopvol gestemd ben en eerlijk gezegd heb ik hierover hooggespannen verwachtingen. Goed en tijdig communiceren is immers essentieel.”

  Duurzaamheid en cyber                                                               

Albert noemt duurzaamheid een ander hot item voor het NARIM-bestuur. “Net als veel bedrijven zijn ook tal van verzekeraars daarmee bezig, wat van hun kant leidt tot meer eisen en verwachtingen aan verzekerden. Dat is op zich een goede en begrijpelijke zaak, al vind ik het jammer en merkwaardig dat hierbij vaak de wederkerigheid ontbreekt. Als wij als klant komen met nieuwe duurzame initiatieven, of het nu gaat om bijvoorbeeld zonnepanelen, de overgang naar een elektrisch wagenpark of nieuwe innovatieve bouwmethodieken, dan wordt daar vaak terughoudend op gereageerd en is het lastig het risico verzekerd te krijgen en de verzekering rond te krijgen. Daarbij wordt vaak als argument genoemd dat ze onvoldoende kennis van de risico’s hebben doordat o.a. schadestatistieken ontbreken. Wij zouden het toejuichen wanneer verzekeraars zich hierbij meer met een ‘open mind’ gaan opstellen.”

‘Cyber’ vormt voor veel bedrijven een ander hoofdbreken. “De beschikbare tekencapaciteit is beperkt en lijkt zelfs af te nemen, mede doordat verzekeraars als gevolg van de schadeontwikkeling steeds kleinere aandelen tekenen, waardoor er per post meer risicodragers nodig zijn. Van alle branches is cyber de meest harde markt waardoor het niet meevalt een verzekering rond te krijgen tegen een redelijke premie. Ook de weg ernaar toe ervaren velen als lastig, mede doordat de op de coassurantieposten meetekenende verzekeraars vaak allemaal hun eigen voorwaarden en clausules hanteren, wat voor risk- en Insurance managers uitermate verwarrend is. Eenduidige polisvoorwaarden zouden dan ook buitengewoon wenslijk zijn.”

Paul Röthengatter van jubilerend apc holland ““Als je de ‘tegenbeweging’ ziet die nu gaande is, durf ik te stellen dat ik gelijk heb gekregen”

“Bij de start van apc holland,  in een tijd waar consolidatie, schaalvergroting en een verminderde interesse bij verzekeraars in het volmachtkanaal de trends waren, zag ik juist kansen in een ‘tegenbeweging’: de hang van adviseurs naar wat meer kleinschaligheid en tijd en persoonlijke aandacht voor de klant. Tien jaar na data durf ik dan ook te stellen dat ik op dat punt gelijk heb gekregen.  Bovendien zien wij de schreeuw om maatwerk en flexibiliteit alleen maar groter worden.” Die woorden spreekt directeur Paul Röthengatter uit in een interview in het Risk & Business Magazine, dat deze week verschijnt.

         . “