NARIM-voorzitter Adri van der Waart wijst leden op verhardende verzekeringsmarkt: bereid je erop voor, ook intern, en wordt geen slachtoffer

 

Tijdens de ledenbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering van de NARIM heeft voorzitter Adri van der Waar een aantal actuele marktontwikkelingen geschetst, waaronder de verharende verzekeringsmarkt. “Verzekeraars kijken kritischer naar risico’s, sluiten meer zaken uit en komen met aanzienlijke premieverhogingen. Bij renewals van begin dit jaar hebben velen van ons moeite gehad om polissen op goede en aanvaardbare condities te sluiten. Er is een andere tendens gaande dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Als Risk & Insurance Managers moeten wij met deze druk leren omgaan. Je zult niet alleen naar de verzekeringsmarkt, maar ook intern je organisatie en je bestuur daarop moeten voorbereiden. Wees creatief en zoek naar andere oplossingen. Leer om te gaan met een andere werkelijkheid en zorg ervoor dat je je bedrijf goed positioneert.”

Het is volgens de NARIM-voorzitter belangrijk  om risico’s goed te managen. “Weet wat je doet. Veel schades betekent een hogere premie. Maar het is wel vervelend als je een jaar met relatief veel schades hebt gehad en vervolgens alleen op dat feit wordt afgerekend. Bereid je daarom voor en word geen slachtoffer. Verzekeraars willen een groter eigen risico op een polis. Te overwegen is om een groter eigen risico in te vullen via een captive in plaats van opname in de polis. Een dergelijke afweging moet je per bedrijf maken.”


De effecten van NatCat-risico’s

De achtergrond van de verharding is volgens hem verklaarbaar. “Verzekeraars ervaren jaarlijkse verliezen en/of zien op lange termijn verliesjaren komen. Een groot deel daarvan is terug te voeren op NatCat-risico’s. De risico’s van catastrofes nemen toe en de schadelast is vaak immens. In Nederland hebben we daarvan misschien niet zoveel last, maar verzekeraars hebben daarmee vanuit internationaal perspectief wèl te maken. Dat heeft een domino-effect naar de hele markt.”

Hij vervolgt: “Grote verzekeraars zien hun winsten dalen ten gevolge van de grote verliezen. Ook Lloyd’s heeft twee jaar achtereen een megaverlies geleden en heeft aangegeven dat er hogere premies moeten worden geschreven. Meer dan de helft van de syndicaten is verliesgevend. De druk op de ketel in Londen, dat een belangrijke positie heeft in Europa, is groot. Er moet meer premie worden geïnd en die stijging is al gaande. Herverzekeraars moeten hun reserves vergroten en er wordt overall aan de voorwaarden geknabbeld. Ook Nederlandse verzekeraars gaan mee in deze trend.”

Andere marktontwikkelingen

Vander Waart wees de NARIM-leden daarnaast op de consolidatietrend in de verzekeringsmarkt. “Deze ontwikkeling is al langer gaande. SwissRe kijkt om zich heen k en Aon en Willis hebben onlangs een mogelijk samengaan onderzocht. Kleinere marktpartijen worden overgenomen door grotere of gaan samen. Dergelijke signalen blijven komen. Als gevolg van dit soort concentraties komen er minder marktpartijen met wie je zaken kunt doen en dat houdt in dat je minder keuzemogelijkheden hebt. Een ontwikkeling om rekening mee te houden.”

Ook de effecten van ‘cyber’ blijven de gemoederen volop bezighouden. “De gevolgen van cyberrisico’s nemen alsmaar toe. Maar een zeer beperkt deel van de risico’s is verzekerd (14%) en we moeten ons realiseren dat sommige risico’s niet te verzekeren zijn. Bovendien is de vraag welke risico’s je kunt verzekeren tegen welke prijs. De verschillen in de aanbiedingen van verzekeraars zijn groot. Men weet nog niet goed waar men staat en dat veroorzaakt terugtrekkende bewegingen. Verzekeraars, makelaars en ook wij als bedrijven worstelen met de vraag wat wel of niet moet worden gedekt. Ook in de markt is niet duidelijk wat cyberrisico’s zijn en wat wel en niet is te verzekeren.”  

Omdat er veel tegelijk zal blijven gebeuren, zullen we als gehele markt tot een goede aanpak moeten komen, vindt Van der Waart. “ Een stuk standaardisatie is nodig en we zullen ons moeten wapenen tegen het feit dat op dit gebied niet alles is te verzekeren. 

Het onderstreept de noodzaak om samen te werken aan oplossingen. ‘Met elkaar zoeken naar duurzame oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Oog houden voor de langere termijn en niet alleen kijken naar de korte-termijn-effecten. Natuurlijk moet een verzekeraar geld verdienen en natuurlijk willen wij als klant niet teveel premie betalen. Maar we hebben elkaar nodig en moeten elkaar met open vizier tegemoet treden.”