NARIM CONGRES 2023 op 25 mei a.s. in Maarssen met als thema : TRANSFORM TO PERFORM

Op donderdag 25 mei 2023 vindt het NARIM congres, met het thema TRANSFORM TO PERFORM, plaats in InnStyle te Maarssen.

De congrescommissie, bestaande uit bestuursleden Rosalie André en Karina Broersen, is druk bezig met het samenstellen van een mooi programma. Op de avond voorafgaand aan het congres, op 24 mei, vindt het leden- en sponsorendiner plaats. Noteert u deze data alvast in uw agenda!

 Alvast een impressie van de locatie