Moody’s: Weinig Europese bedrijven hebben dekking voor bedrijfssluitingen door het Coronavirus

Verzekeraars in het VK, Frankrijk en Duitsland zullen te maken krijgen met ‘matige’ bedrijfsschades (business interruption) als gevolg van het coronavirus, aangezien bij het overgrote deel van de verzekeringspolissen pandemie-schades van dekking zijn uitgesloten, zo blijkt uit een rapport van ratingbureau Moody’s, dat de verzekeringsindustrie echter wel waarschuwt voor de reputatieschade die een en ander zou kunnen veroorzaken.

 “Hoewel het aantal claims en de schadelast s laag kunnen zijn, loopt de sector als geheel het risico  van reputatieschade in het geval van een wijdverbreide niet-betaling van claims voor bedrijfsonderbreking in verband met de uitbraak van het coronavirus, aangezien sommige polishouders zich misschien niet bewust zijn dat infectieziekten zijn uitgesloten”, zegt Dominic Simpson, vice-president en senior credit officer bij Moody’s.

De Britse verzekeringsinstelling de Association of British Insurers (ABI) heeft vorige week aangegeven dat de standaard bedrijfsschade (BI)-verzekering alleen bedrijven dekking biedt tegen sluiting wegens fysieke schade. Veel landen hebben pubs, restaurants, cafés, theaters en sportscholen opgelegd om tot sluiting over te gaan. Daarbij heeft de Britse regering gecommuniceerd dat de door haar opgelegde verplichte bedrijfssluiting voldoende zou zijn om de schade te claimen op de bedrijfsschadeverzekering, maar ABI benadrukt dat slechts ‘een zeer kleine minderheid’ van de bedrijven dekking tegen schade door een pandemie heeft meeverzekerd.

De situatie is volgens Moody’s vergelijkbaar in Frankrijk en Duitsland,  De Federation Francaise de l’Assurance (FFA) geeft aan dat ‘bijna alle zakelijke verzekeringspolissen schadeclaims als gevolg van epidemieën uitsluiten. De Franse regering spreekt met verzekeraars om manieren te vinden bij de corona-pandemie om bedrijven financieel te ondersteunen. De Duitse verzekeringsorganisatie GDV zegt eveneens  dat maar weinig bedrijven verzekeringen met  een aanvullende bedrijfsschadedekking door ziekte hebben gekocht.