Mobiele telefoon minder vaak beveiligd dan computer

Mobiele telefoongebruikers hebben naar eigen zeggen minder vaak beveiligingssoftware op hun toestel dan computergebruikers. Bijna een kwart van de ondervraagden zegt dat de mobiel helemaal geen beveiliging heeft, een even groot deel zegt niet te weten of de mobiel is voorzien van een vorm van beveiliging. Dit blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2018 van het CBS.

In 2017 gaven negen op de tien computergebruikers aan dat hun computer is voorzien van een vorm van beveiligingssoftware, zoals een antivirusprogramma of een firewall. Bij de mobiele telefoon-gebruikers is dat iets meer dan de helft (52%). Bijna een kwart (24%) van de ondervraagde mobieletelefoongebruikers zegt helemaal geen beveiligingssoftware op het apparaat te hebben. Van de computergebruikers geeft 4% aan dat er op de machine geen beveiligingssoftware draait.

Beveiliging onbekend

Van de personen met een mobiele telefoon zei in 2017 bijna een kwart (24%) niet te weten of het apparaat is voorzien van enige vorm van beveiligingssoftware. Van de personen met een computer gaf 7% aan dit eigenlijk niet te weten. 12- tot 25-jarigen en personen van 65 jaar en ouder wisten het vaakst niet of hun computer en/of mobiele telefoon is voorzien van een beveiliging.

Het verschil in uitkomsten tussen ondervraagde mannen en vrouwen is aanzienlijk. Van de vrouwen wist 31% niet of de mobiele telefoon over beveiligingssoftware beschikt. Voor mannen lag dit percentage lager: 17%. Overigens is niet bekend of degenen die niet op de hoogte zijn van de beveiligingsstatus van hun mobiele telefoon, inderdaad geen beveiligingssoftware op hun toestel hebben. Ze hebben die in elk geval niet zelf geïnstalleerd.

Gebruikers van mobiele telefoons leunen meer dan computergebruikers op beveiligingssoftware die is meegeleverd met het besturingssysteem. Het merendeel van de computergebruikers (54%) zei in 2017 dat de beveiligingssoftware zelf of door iemand anders was geïnstalleerd. Bij de ondervraagde mobiele telefoon-gebruikers was dat minder (20%). De meeste gebruikers (32%) meldden dat de enige aanwezige beveiligingssoftware onderdeel was van het meegeleverde besturingssysteem.