Middenbedrijf noemt bedrijfsonderbreking als grootste bedreiging; kleinbedrijf vreest cyberincidenten het meest

Een groeiend bewustzijn ten aanzien van het groeiende cyberrisico en het hieraan gelinkte reputatieverlies, weer- en klimaatgerelateerde calamiteiten  en de impact van veranderingen in handelsovereenkomsten. Dat zijn de zaken waarover ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf  wereldwijd zich de meeste zorgen maken, zo komt naar voren in de onlangs gepubliceerde Allianz Risk Barometer 2019.

 Daaruit blijkt verder dat middelgrote ondernemingen (omzet van 250 tot 500 miljoen euro)  bedrijfsonderbreking als voornaamste bedrijfsrisico ziet en small sizes –ondernemingen (omzet tot 250 miljoen euro)  cyberincidenten als grootste bedreiging ervaren (32%). “Kleinere en middelgrote bedrijven zijn zich in toenemende mate bewust van het cyberrisico dat ze mede daardoor meer geneigd zijn om een toereikende cyberverzekering te sluiten”, zegt Rajiv Iyer, Global Head of MidCorp Package, Small Business and Casualty bijAGCS.

Terwijl bij het kleinbedrijf het risico van cyberincidenten (zoals cybercriminaliteit, IT-falen/-uitval, datalekken, boetes en overige straffen)  van de tweede naar de eerste plek steeg en daarmee bedrijfsonderbreking (incl. verstoring binnen de supply chain) van de nummer één positie verdreef, deed zich bij de middelgrote bedrijven de omgekeerde ontwikkeling voor. 

Een ander risico dat bij beide typen ondernemingen significant toeneemt zijn de veranderingen in wet- en regelgeving, die bij de kleinere bedrijven van de vijfde naar de tweede plek zijn gestegen en bij middelgrote bedrijven  van plek zes naar plek vier. Zowel hernieuwd populisme in veel landen als veranderingen in handelsoveereenkomsten  en rechtstreeks handelsoorlogen raken de bedrijfsvoering van multinationale SME-bedrijven. “Veranderingen in de kosten van goederen als gevolg van tariefsverhogingen en toegenomen protectionisme blijft een volatiele factor voor zowel consumenten als bedrijven. Dit veroorzaakt schommelingen in netto-inkomsten of van de prijzen van de verkochte goederen.”  

Top 5-kleinbedrijf:

  1. (2) Cyberincidenten                                                32% (30%)
  2. (5) Veranderingen in wet- en regelgeving          30% (22%)
  3. (3) Weer- en klimaatgerelateerde calamiteiten 27% (28%)
  4. (4) Marktontwikkelingen                                        27% (27%)
  5. (1) Bedrijfsonderbreking                                       25% (33%)

Top 5-middenbedrijf:

  1. (2) Bedrijfsonderbreking                                       38% (37%)
  2. (1) Cyberincidenten                                                32% (39%)
  3. (3) Weer- en klimaatgerelateerde calamiteiten 29% (32%)
  4. (6  Veranderingen in wet- en regelgeving           24% (18%)
  5. (5) Marktontwikkelingen                                       25% (33%)