Merendeel FNV- en CNV-leden vrezen corona op te lopen tijdens hun werk

Coronamaatregelen staan op veel werkvloeren in Nederland onder druk. Er wordt te vaak geen afstand gehouden. En regelmatig vindt de werkgever dat je gewoon moet komen werken bij milde klachten. Dat blijkt uit een FNV-onderzoek waaraan ruim 10.000 leden meededen. 65% van de mensen die hun werk alleen op de werkvloer kunnen uitoefenen, is bang om daar corona op te lopen. 45% vindt dat hun werkgever onvoldoende coronamaatregelen neemt.

Niet iedereen kan thuis werken. In Nederland moet bijna de helft van de mensen op de werkplek zijn: werknemers in transport en personenvervoer, de bouw, industrie, (detail)handel, zorg, kinderopvang en (basis)onderwijs. Aan hen is gevraagd is gevraagd of ze zich veilig voelen op het werk. Ruim vier op de vijf werkenden in de bouw en industrie vindt het lastig voldoende afstand te houden. Het werk vindt vaak plaats bij machines en/of in kleine ruimtes, waar vaak samengewerkt moet worden. Ook voelen bouwvakkers zich onveilig in busjes, waarin ze op weg naar het werk vaak met meer personen zitten, net als in de schaftkeet.

45% werkgevers neemt onvoldoende coronamaatregelen

FNV vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Schrikbarend dat bijna de helft van de werkgevers nog steeds niet genoeg doet aan coronamaatregelen, bijvoorbeeld omdat winsten voor hen voorop staan. Zij zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Ik snap dat bouwvakkers zich onveilig voelen als zij met veel mensen in een busje of schaftkeet moeten zitten. Als veiligheid en voldoende afstand niet gehandhaafd kunnen worden, moet de werkgever voldoende goede beschermingsmiddelen bieden en bijvoorbeeld meer busjes laten rijden. Je kunt als werkgever toch niet moedwillig de gezondheid van je mensen in de waagschaal stellen?’

Angst voor virus

Werkenden in de detailhandel en het personenvervoer worden het vaakst geconfronteerd met klanten of leveranciers die zich niet altijd aan de coronamaatregelen houden (71%). De werkcultuur is er niet naar hen daar op aan te spreken. Mensen geven aan, soms toch met milde klachten naar het werk te moeten komen. De angst om corona op te lopen is dan ook groot in die sectoren (rond 70%), hoewel het onderwijs daar stevig bovenuit steekt met 80%.

 

Jong: ‘Het moet echt beter. Bijna 18%* van de mensen raakt op de werkplek besmet. De angst voor besmetting is groter dan bij ons onderzoek in november (toen 62%), waarschijnlijk vanwege de nieuwe variant. De overheid kan een veilige en gezonde werkplek, zo blijkt, niet zomaar overlaten aan werkgevers. Her en der de arbeidsinspectie er op afsturen is echt onvoldoende. Ik verwacht van de overheid dat ze hierop steviger gaat sturen, maar die hoor ik alleen maar over thuiswerken.’

Klik hier voor onderzoek 

CNV: Meerderheid voelt zich onveilig op werkvloer vanwege corona

Een groot deel van de mensen op de werkvloer is bang daar het coronavirus op te lopen, blijkt eveneens uit onderzoek van vakbond CNV, dat een rondgang hield onder  werkenden met een fysiek beroep die niet thuis kunnen werken. 71% van de ondervraagden zegt zich onveilig te voelen wat betreft een mogelijke coronabesmetting. 63% van de werkenden ziet de aandacht voor de coronamaatregelen op de werkvloer de laatste tijd verslappen. 70% van de ondervraagden zegt daardoor een verhoogd risico te hebben om een coronabesmetting op te lopen op het werk. Een kwart van de ondervraagden zou liever thuis werken vanwege het risico op een coronabesmetting.

“Dit zijn zorgelijke uitkomsten”, aldus Piet Fortuin, voorzitter van CNV. “Het is onbestaanbaar dat we al tien maanden in deze crisis zitten, maar miljoenen Nederlanders zich nog steeds onveilig voelen op het werk. De buschauffeurs, productiemedewerkers, zorgpersoneel, supermarktmedewerkers, pakketbezorgers, beveiligers. Dag in dag uit staan ze klaar om Nederland door de crisis te helpen. Zij kunnen niet veilig thuiswerken maar lopen door hun werk een verhoogd risico op besmetting.” CNV ziet graag dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vaker onaangekondigd gaat controleren op veiligheid op de werkplaats. “Als de veiligheid niet op orde is, volgt er een boete”, pleit Fortuin. CNV roept bovendien werknemers die zich onveilig voelen op de werkvloer zo veel mogelijk op om zich te melden bij de Inspectie SZW.