Meer obesitas en diabetes bij volwassenen met armoederisico

In 2021 had de helft van de bevolking van 18 jaar of ouder overgewicht. Overgewicht, ernstig overgewicht (obesitas) en diabetes komen meer voor onder volwassenen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens dan bij volwassenen met een hoger inkomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses met cijfers uit de Gezondheidsenquête.

Overgewicht komt meer voor onder mannen dan onder vrouwen: 53% van de mannen en 47% van de vrouwen heeft overgewicht. Bij mannen is het met 41% vaker matig overgewicht dan bij vrouwen (31%). Obesitas daarentegen komt meer voor onder vrouwen; bijna 17% van de vrouwen en 12% van de mannen heeft hiermee te maken. Het percentage volwassenen met overgewicht is al jaren stabiel.

Meer diabetes type 2 onder volwassenen met overgewicht

In 2021 had 5% van de volwassenen diabetes type 2. Het percentage 18-plussers dat deze vorm van diabetes had was drie keer hoger onder degenen met matig overgewicht (6%), en zes keer hoger onder mensen met obesitas (12%) dan onder degenen zonder overgewicht (2%). Onder alle leeftijden komt diabetes type 2 meer voor bij mensen met (ernstig) overgewicht dan bij hun leeftijdsgenoten zonder overgewicht.

Meer overgewicht en obesitas onder volwassenen met armoederisico

Overgewicht kwam in de periode van 2018 tot en met 2021 meer voor onder volwassenen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens dan onder volwassenen met een hoger inkomen: 56%, tegen 51%. Van de mensen met een laag inkomen had 19% obesitas, tegen 15% van degenen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens.
Van de volwassenen met langdurig een inkomen onder de lage-inkomensgrens had 60% overgewicht; 40% had matig overgewicht, 20% obesitas. Daarnaast komt ook diabetes type 2 meer voor onder degenen met een laag of langdurig laag inkomen (respectievelijk 9 en 10%).

Bijna kwart volwassenen met overgewicht en langdurig laag inkomen heeft diabetes

Onder volwassenen met matig of ernstig overgewicht kwam diabetes type 2 naar verhouding meer voor bij een laag inkomen dan bij een hoger inkomen. Onder volwassenen met matig overgewicht had 6% van degenen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens diabetes type 2, bij een laag inkomen was dat 9%, en bij een langdurig laag inkomen 11%. Onder 18-plussers met obesitas was dat 12% onder hen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens, 18% onder degenen met een laag inkomen, en 23% in het geval van een langdurig laag inkomen.