Marsh roept op tot dringende herziening van ‘falend riskmanagement inzake overstromingen ‘


.

Het overstromingsrisico neemt wereldwijd in een alarmerend tempo toe en stelt sociaaleconomische systemen, infrastructuur en het milieu voor steeds complexere uitdagingen. Volgens schattingen van Marsh McLennan wordt momenteel 18% van de wereldbevolking bedreigd door overstromingen, en zelfs als de opwarming van de aarde wordt beperkt tot 2 °C zou dit percentage verdubbelen. Ook de gevolgen van overstromingen voor de infrastructuur zijn reeds zichtbaar en zullen in de loop van de tijd alleen maar toenemen: elektriciteitscentrales, internationale luchthavens en internationale havens komen steeds meer onder druk te staan.

Recente overstromingsrampen hebben de ernstige tekortkomingen van het riskmanagement in zowel hoge- als lage-inkomenslanden aan het licht gebracht, waarbij is gebleken dat de huidige benaderingen van veerkracht niet opgewassen zijn tegen de huidige risiconiveaus, laat staan dat zij gelijke tred kunnen houden met een snel escalerende dreiging. Ondanks de technologische vooruitgang, innovaties op het gebied van risico-overdracht en de beschikbaarheid van een groeiende portefeuille van riskmanagementinstrumenten, blijven de kosten van overstromingen stijgen: tussen 2007 en 2021 is slechts 17% van de wereldwijde economische schades verzekerd.

De samenleving moet dringend haar riskmanagementaanpak inzake overstromingen  veranderen, zo concludeert MarshMcLennan in haar  Global Risks Report 2023, opgesteld door het  World Economic Forum in collaboration with Marsh McLennan. “Stakeholders, moeten hun reacties op huidige crises afwegen met  een focus op het opbouwen van veerkracht op langere termijn, om over te schakelen op een proactieve aanpak van riskmanagement.

Het laatste resultaat in de reeks Rethinking Flood, Staying above water: A systemic response to rising flood risk illustreert hoe het overstromingsrisicobeheer op drie manieren kan worden getransformeerd: Leven met overstromingen, bouwen aan strategische bescherming en voorbereiding op verplaatsing.

  • Leven met overstromingen: bouw weerbaarheid op tegen lokale gebeurtenissen met een lage intensiteit door middel van een portefeuille van gecoördineerde, maatschappelijke interventies;
  • Bouwen aan strategische bescherming: implementeer grootschalige systeeminterventies om kritieke activa te beschermen en financiële veerkracht te waarborgen;
  • Voorbereiden op relocatie: maak  tijdig een billijke en financieel duurzame hervestiging uit risicogebieden mogelijk. 

Ondersteund door nieuwe gegevens van de Marsh McLennan Flood Risk Index, bespreekt het rapport eerst de risicofactoren –  de escalerende gevolgen en de tekortkomingen van de huidige riskmanagementstrategieën – een sterke motivering voor dringende actie. Vervolgens worden leidende beginselen voor veerkracht uiteengezet en worden voorbeelden gegeven van innovatieve strategieën uit verschillende regio’s om te illustreren hoe de transformatie kan worden gerealiseerd.

Het rapport sluit af met een oproep tot actie door concrete stappen voor te stellen om inertie te overwinnen en actie van belanghebbenden te mobiliseren door gebruik te maken van cruciale factoren op het gebied van bestuur en risicocultuur, landgebruik en infrastructuur, financiën en verzekeringen.


DOWNLOAD PDF