Marco Zannoni (COT):Vijf tips voor goed crisismanagement

 “Organisaties moeten nu vooruitkijken en nieuwe doelen stellen. Wees daarin meedogenloos eerlijk. Iedereen snapt dat er een moeilijke tijd aankomt, maar begrip van mensen is eindig”. Dit drukt Marco Zannoni, directeur Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), verzekeraars op het hart tijdens het webinar ‘Crisismanagement en governance in de praktijk’. In dit artikel worden zijn tips voor goed crisismanagement nog eens op een rijtje gezet.

De persconferentie van Mark Rutte en Jaap van Dissel deze week bevestigde dat de coronacrisis in een volgende fase is beland. Volgens Zannoni wordt in deze periode een nieuwe crisis op sociaal en economisch vlak steeds meer zichtbaar. Het is tijd om concrete, realistische toekomstplannen te maken. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat klanten, medewerkers en stakeholders meebewegen? Want, zoals Zannoni aangeeft, is begrip eindig en kritiek onvermijdelijk. “Er is geen reset button, dus afwachten is geen optie. Begin vandaag met het maken van plannen. Dat geeft duidelijkheid en nieuwe energie.”

Tip 1 | Aandacht voor toekomst

Blijf in gesprek. Deel wat het bedrijf nu overkomt en stel de vraag: wat staat ons in de toekomst nog te wachten? Dit kan per crisisfase verschillen, dus doe dit steeds opnieuw. Voer tegelijkertijd gesprekken met de Raad van Commissarissen en belangrijke stakeholders over de huidige situatie(s) en toekomstige scenario’s.

Tip 2 | Beweeg mee met het ‘nieuwe normaal’

Deze crisis zal langdurige economische impact hebben en leidt tot het ‘nieuwe normaal’. De gevolgen van de genomen maatregelen worden voelbaar en er ontstaat kritiek, waardoor de collectieve saamhorigheid verschuift naar gedifferentieerde saamhorigheid. Mensen en beroepsgroepen krijgen te maken met vermoeidheid, zijn bezorgd over hun financiële situatie en hebben vragen over mogelijke ontslagen. Voor internationaal opererende bedrijven geldt daarnaast dat er rekening moet worden gehouden met verschillende regimes van (de versoepeling van) maatregelen. Richt je organisatie zo in dat je kunt meebewegen met de ontwikkelingen.

Tip 3 | Eerlijke communicatie

Zodra het crisisgehalte afneemt, verandert de saamhorigheid en krijgen ondernemingen te maken met verschillende belangen binnen de organisatie. Beperk de communicatie niet tot het crisisteam of management, maar communiceer met álle medewerkers. Doe metingen, zet vragenlijsten uit en voer gesprekken met medewerkers. Wees meedogenloos eerlijk, want iedereen voelt aan dat er een moeilijke tijd aankomt. Ook verzekeraars zullen het moeilijk krijgen.

Tip 4 | Nieuwe doelen

Maak binnen de hele organisatie duidelijk welke vraagstukken er op dit moment zijn. Stel nieuwe doelen en bepaal daarna welke waarden en innovaties daaraan moeten worden gekoppeld. Ga uitdagingen niet uit de weg, maar zoek ze op en bepaal met welke waarden jouw organisatie de dilemma’s te lijf wil gaan.

Tip 5 | Planmatig werken

Het is tijd om na te denken over het geleidelijk opstarten en hervatten van werkzaamheden. Wat is de aanpak als het kantoor straks weer (geheel) opengaat? Wie gaat er als eerste terug naar kantoor? Is het meteen mogelijk om meetings te organiseren? En hoe wordt het contact met klanten weer opgepakt of geïntensiveerd? Dat is een hele puzzel waarbij je iedereen in de organisatie nodig hebt, van facilitaire dienstverlening tot IT, klantenservice, marketing, etc.

Raadpleeg het Serviceplatform Corona

Heeft u behoefte aan hulp bij het oplossen van praktische of complexe vraagstukken binnen uw organisatie? Maak dan gebruik van het Serviceplatform Corona. Leden van het Verbond krijgen via dit platform eenvoudig toegang tot een netwerk van specialisten op het gebied van onder andere Governance, Operations, Finance, ICT, Riskmanagement, Rechten en Marketing

Bron Verbond van Verzekeraars