Mactavish Cyber Report: Britse bedrijven lopen 85% meer kans op een cyberaanval dan vier jaar geleden

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk lopen 85% meer kans op een cyberaanval dan vier jaar geleden. Dat is een van de uitkomsten uit de meest recente editie van het Mactavish Cyber Report. Vorig jaar heeft 79% van de onderzochte bedrijven een cyberaanval meegemaakt tegen 43% vier jaar geleden en ruim een derde (36%) zegt een toename te hebben waargenomen in het aantal cybersecurity-incidenten, terwijl 34% spreekt van een grotere ernst van de incidenten.

De meeste cybergerelateerde zorgen bij bedrijven is onderbreking van het IT-systeem (50%/75% in 2018), gevolgd door een datalek van persoonlijke gegevens (45%/69%),diefstal van bedrijfsgevoelige data (42%/70%), ransomware (39%/43%), verlies van data (45%), cyberspionage (35%), reputatieschade en verstoring binnen de toeleveringsketen (beide 33%).

Overige uitkomsten:

Enkele andere uitkomsten uit het onderzoek zijn:

·        77% van de respondenten  denkt verzekerd te zijn tegen het risico van cyberaanvallen (was 30%);

·         65% heeft de cyberpolis de afgelopen 12 maanden de dekking van de polis aangepast aan het veranderde risicoprofiel;

·         65% heeft de medewerkers getraind in het voorkomen van cyberincidenten;

·         Zeven van de tien bedrijven voelt (een grote) dreiging voor een cyberaanval, 50% is met verlies van data geconfronteerd en 36% heeft meer maatregelen getroffen qua cyberbeveiliging ;

·         Bijna een kwart (23%0 van de vbedrijven heeft geen specifieke cyberverzekering;

·         De voornaamste reden waarom bedrijven geen cyberverzekering aanschaffen is vanwege de kosten (56%, was 30), omdat de verzekering niet voldoet aan haar doelen (30%/35%), geen vertrouwen in de schadevergoeding na een cyberincident 925%/22%) en het niet beschikbaar zijn van een toereikende polisdekking (41%);