Lloyd’s: Uitval grote cloud service provider kan Amerikaanse economie net zoveel kosten als ‘Katrina’: $15 miljard

Amerikaanse ondernemingen kunnen met een gezamenlijk financieel verlies worden geconfronteerd van $ 15 miljard al een grote, vooraanstaande cloud serviceprovider gedurende drie tot zes dagen stil komt te liggen. Deze schade is vergelijkbaar met de schade die de orkaan Katrina heeft veroorzaakt. De verzekerde schade zal op ongeveer een vijfde daarvan uitkomen: $ 3 miljard, zo hebben specialisten van Lloyd’s en AIR Worldwide berekend op basis van een gefingeerde business case. De bevindingen zijn gebundeld in het rapport ‘ Cloud Down – The impacts on the US economy’.

Het rapport analyseert financiële verliezen van 12,4 miljoen Amerikaansen bedrijven en instellingen en stelt een alternatieve aanpak voor om Verzekeraars te helpen deze risico’s in kaart te brengen, die vanwege de complexe en sterk met elkaar verbonden digitale wereld lastiger op waarde zijn in te schatten dan andere risico’s, zoals natuurrampen.  Uit het onderzoek komt naar voren dat bedrijven buiten de ‘Fortune 1000’, die vaker gebruik maken van cloud provider services een groter aandeel in de economische en verzekerd schade zullen hebben dan de ‘Fortune 1000’-bedrijvennies. However, the biggest 1000 companies in the US would still carry 38% of economic

Enkele kernbevindingen in het rapport zijn:

  • Een extreem cyberincident waardoor een van de leidende cloud provider in de VS drie tot zes dagen uitvalt zal een economische schade met zich meebrengen van $ 15 miljard en $ 3 miljard aan verzekerde schade;
  • Bedrijven buiten de ‘Fortune 1000 lopen het meeste risico van een dergelijk incident. Zij zullen 63% van de economische schade dragen en 57% van de verzekerde schade
  • De overige 37% van de economische schade en 43% van de verzekerde schade komt voor rekening van Fortune 1000-bedrijven;
  • AIR stelt met 95% zekerheid vast dat de economische schade van het incident in het voorbeeld tussen de $ 11 en $ 19 miljard uitkomt;
  • Als een leidende cloud provider uitvalt, dan lopen de productiebedrijven (manufacturing) hierdoor de grootste economische schade op: $8,6 miljard. Op de tweede plek komt de groot- en detailhandel met $ 3,6 miljard, gevolgd door de informatiesectoren ($847 miljoen), de financiële en verzekeringssector ($447 miljoen) en de vervoers- en opslagsectoren $439 miljoen.

Trevor Maynard, Head of Innovation bij Lloyd’s, verklaart: “Dit rapport verschaft een gedetailleerd inzicht in de kosten voor de Amerikaanse economie indien een leidende cloud serviceprovider uitvalt. Dat kan gebeuren door een interne fout of storing, maar ook worden veroorzaakte door kwaadwillenden (zoals terroristen) van buiten. Wat de oorzaak ook is, het is belangrijk dat bedrijven de risico’s kwantificeren waaraan ze worden blootgesteld en onderkennen dat dergelijke incidenten niet alleen financiële schade met zich meebrengen maar ook verlies van klanten en reputatie.”

Scott Stransky, assistant vice president and principal scientist bij AIR Worldwide, voegt toe: “Een grote uitval van een cloud serviceprovider zal een grote impact hebben voor de verzekeringsindustrie. Het onderzoek toont tevens aan dat hoewel de cyberverzekeringsindustrie groeit er nog altijd een significant gat is in cyberdekking. We hopen dat dit rapport bijdraagt aan een groeiend risicobewustzijn binnen de industrie over de omvang van de risico’s die worden gelopen, waardoor zij beter in staat zijn deze cyberrisico’s te managen. Met goede risicomodellen, zoals die van ons, wordt de verzekeringsindustrie in staat gesteld meer cyberverzekeringen te verkopen.”