Lloyd’s brengt met rapport kansen en risico’s deeleconomie in kaart

Een verschillende kijk op wie het financiële risico moet pakken kan een barrière vormen voor de explosief groeiende deeleconomie om de buitengewoon hoge groeidoelstellingen te kunnen realiseren.  Dat stelt Lloyd’s in het onlangs gepresenteerde rapport ‘Sharing risks, sharing rewards: who should bear the risk in the sharing economy?, dat gehouden is onder zowel 5.000 consumenten in Groot-Brittannië, VS en China als een 30-tal start ups die actief zijn in de deeleconomie.  Daarin wordt de verwachting uitgesproken dat de omvang van de wereldwijde deeleconomie, die in 2014 nog $ 15 miljard beliep, tot 2025 explosief zal groeien naar $ 335 miljard.

Lloyd’s benadrukt dat het delen van bezittingen en diensten zowel nieuwe kansen met zich meebrengt maar ook nieuwe risico’s.  “Zo kan het door de gedeelde bezittingen lastig worden om de traditionele verzekeringsdekkingen aan te laten sluiten bij de disruptieve deeleconomie-modellen. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de bezittingen minder tastbaar zijn dan de traditionele fysieke eigendommen, zoals intellectuele eigendommen, vertrouwen en reputatie. Aan de andere kant zien we op basis van onze bevindingen in het onderzoek ook kansen voor de verzekeringsbranche. Bijvoorbeeld door consumenten meer vertrouwen bij te brengen dat hun bezittingen bij het delen met anderen zijn beschermd tegen risico’s als schade of diefstal. Bovendien is er geen twijfel mogelijk dat deeleconomie-platforms in rap tempo kunnen groeien en is het zaak om met onze klanten – van een kleine startup tot een wereldwijde disruptor – mee te groeien.”

Enkele uitkomsten

Uit het wereldwijde onderzoek komt onder meer naar voren dat 54% van de respondenten ooit een product of dienst heeft afgenomen van een deeleconomie-aanbieder, 16% heeft ooit een dienst of product aangeboden en 37% heeft er nog nooit gebruik van gemaakt.  Wereldwijd zijn consumenten in hun houding ten opzichte van deelname aan de deeleconomie vooral bezorgd zijn om hun eigen, persoonlijke veiligheid (52%), gevolgd door de kwaliteit van de aangeboden producten of diensten (42%), schade (42%) of diefstal (40%) van hun eigendommen en een gebrek aan voldoende (financiële) zekerheden voor het geval iets fout gaat (38%).

Aan de ene kant erkennen zowel consumenten als aanbieders de voordelen van de deeleconomie, waaronder de betaalbaarheid en het gemak, maar aan de andere kant vindt een meerderheid van de Britse en Amerikaanse consumenten (58%) dat de risico’s de voordelen overstijgen. Wat opvalt zijn de regionale verschillen. Daar waar een meerderheid van de Amerikaanse en Britse consumenten de nadelen verbonden aan deeleconomie zwaarder wegen dan de voordelen, denken Chinezen juist andersom: 68% ziet meer voordelen dan nadelen.

Bescherming

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 97% van de respondenten ervan uitgaat dat zij bij het gebruik van via de deeleconomie aangeboden producten en diensten een bepaalde vorm van bescherming wordt geboden, maar slechts 28% geeft aan daar gedetailleerd naar te kijken. Een opmerkelijke uitkomst is verder dat 53% van de consumenten van mening is dat de deeleconomie-platforms (Airbnb, Uber) hen een bepaalde vorm van bescherming moeten bieden, 32% vindt dat de aanbieder van het product of dienst dat moet doen en 15% zichzelf. Aan de andere kant stelt een meerderheid van de bestaande deeleconomie-platforms dat dit de verantwoordelijkheid is van de consument (53%), 27% van de aanbieder en 20% zij zelf.

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat wereldwijd 71% van de consumenten aangeeft vaker gebruik te zullen maken van diensten of producten   hun bezittingen daarbij verzekerd zijn tegen o.a. schade of diefstal en zeven van de tien respondenten om dezelfde reden denken dan vaker hun huis of andere bezittingen te willen delen met anderen.  Ook de meeste providers (78%) zijn ervan overtuigd dat zij meer klanten zouden krijgen als zij daaraan een bepaalde verzekeringsdekking aan zouden koppelen.