Lezers Risk & Business bestempelen brand/explosie en cyber als voornaamste risico’s voor ondernemingen in Nederland


In de ogen van de lezers van Risk & Business vormen brand/explosie en cyber de voornaamste bedrijfsrisico’s voor ondernemingen in Nederland. Van alle respondenten op de vorige poll in deze nieuwsbrief koos uit tien bedrijfsrisico’s meer dan een derde (36,4%) voor brand/explosie als voornaamste risico; met 27,3% volgen cyberincidenten op de tweede plaats. Schade aan reputatie of meerwaarde en een tekort aan geschoolde medewerkers worden door 13,6% van de inzenders gezien als  grootste bedrijfsrisico en bedrijfsonderbreking en klimaatverandering  beide door 4,6%.

Daarmee verschillen de visies van de lezers van Risk & Business met die van de deelnemers aan de Allianz Risk Barometer 2019. Hierin ziet de Top-10 aan bedrijfsrisico’s in Nederland er als volgt uit:

  1. (1) Bedrijfsschade                                                                56% (54%)
  2. (1) Cyberincidenten                                                             32% (54%)
  3. (5) Aanpassingen in voorschriften en wetgeving       28% (15%)
  4. (4) Natuurrampen                                                                28% (22%)
  5. (8) Nieuwe technologieën                                                  24% (12%)
  6. (8) Klimaatverandering/toenemende vitaliteit weer20% (12%)
  7. (-) Brand, explosie                                                                20% (——)
  8. (5) Schade aan reputatie of meerwaarde                      16% (15%)
  9. (3) Marktontwikkelingen                                                   16% (32%)
  10. (-) Tekort aan geschoolde medewerkers                      12% (—–-)