Levendige discussie over asbestproblematiek bij seminar CMS en Crawford & Company 

0

 

De asbestproblematiek leeft volop binnen de verzekerings- en schaderegelingsmarkt, zo werd volop duidelijk tijdens het seminar dat advocatenkantoor CMS en expertisebureau Crawford & Company gisteren (12 april jl.) organiseerden in het VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum in Rotterdam. Dat bleek niet alleen uit de grote belangstelling van branchegenoten om het evenement bij te wonen (ca 150 deelnemers), maar ook uit de levendige vragenronde die ontstond in het slotdeel van het programma. Daaraan werd behalve door de vier gastsprekers ook actief deelgenomen door een groot deel van de aanwezigen, waarbij sommige vragenstellers zich op een wel heel creatieve manier wisten te manifesteren bij het bedenken van lastige vragen op juridische en verzekeringstechnisch vlak voor de panelleden Bas Baks (CMS) en Marius Rijnten (Crawford & Company) en de beide inleiders Elvira Baars (CMS) en Harold Rorink (Arcadis).

Na het welkomstwoord door Rianne Baumann was ‘de vloer’ voor Rorink, projectmanager en teamleider van het expertisecenter asbest bij Arcadis, die in een korte, maar duidelijke presentatie het asbestlandschap in kaart bracht. Daarbij informeerde hij de aanwezigen onder meer over de historie van asbest in Nederland, de toepassingen en omvang, alsmede de risico’s en de ontstane emotie en de noodzaak tot een goede communicatie rond asbest. Ook stond hij stil bij de vraag ‘hoe nu verder? “We staan aan de vooravond van een enorme operatie om asbest uit de omloop te halen”, aldus Rorink, die bedrijven de goed raad gaf een adviseur te zoeken die voor hun belang opkomt.

Aansluitend belichtte Elvira Baars, advocaat bij CMS, in een inleiding de juridische kant van de asbestproblematiek. Daarbij ging zij achtereenvolgens in op de huidige regelgeving, het (nog niet van kracht zijnde) Wetsvoorstel Asbestverbod op daken, de reikwijdte ervan en de hiermee gepaard gaande wettelijke veranderingen, en op de naleving van de wet- en regelgeving. Zij noemde daarbij de wet- en regelgeving rond asbest door de vele van toepassing zijnde wetten en besluiten sterk gefragmenteerd en soms zelfs op onderdelen wat tegenstrijdig. Daarbij bestempelde zij de huidige regelgeving als onvoldoende.

Na de pauze verzorgden Bas Baks (partner bij CMS) en Marius Rijnten (Technical Director Property bij Crawford & Company) een interactieve presentatie, waarbij zij hun ervaringen met asbestgerelateerde zaken deelden en ingingen op de vraagstukken die het Wetsvoorstel Asbestverbod op daken met zich meebrengt voor de verzekeringsbranche. Zij kregen enkele prikkelende vragen voorgelegd door dagvoorzitter Rianne Baumann, die zich daarbij mede baseerde op de vragen die vooraf waren ontvangen van aanwezigen. Daarna wist de zaal hen ook geregeld te verrassen met lastige vragen over de asbestproblematiek en de verantwoordelijkheden en verplichtingen van betrokken partijen. Beide sprekers (Baks en Rijnten) riepen daarbij de markt vooral op meer transparantie te betrachten naar betrokkenen over wat nu precies wel en niet gedekt is onder de betreffende polissen.

Op de foto v.l.n.r. Bas Baks, Harold Rorink, Elvira Baars, Marius Rijnten en Rianne Baumann

Laat een reactie achter