KPMG: Risico’s supply chains en overheidsbeleid belangrijkste obstakels voor groei renewable energy 

Risico’s in de toeleveringsketen behoren tot de belangrijkste belemmeringen voor het opschalen van renewable energy ter vervanging van fossiele brandstoffen, volgens een onderzoek van KPMG getiteld Turning the tide in scaling renewables,, dat waarschuwt dat  het huidige tempo waarin hernieuwbare energie wordt ingezet bij lange na niet voldoende is om de ambities van het Akkoord van Parijs te halen, namelijk om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Het  rapport belicht 10 dringende uitdagingen die de energietransitie bepalen en doet aanbevelingen om ze op te lossen.

Meer dan 80% van de respondenten was het ermee eens of was het er sterk mee eens dat een aanzienlijk snellere uitrol van renewable energy  de meest relevante kwestie is die aandacht vereist, waarbij 84% aangaf dat de huidige marktbelemmeringen leiden tot aanzienlijke vertragingen en in sommige gevallen zelfs tot het opgeven van projecten voor hernieuwbare energie.

Daarnaast zegt 40% van de respondenten dat het huidige overheidsbeleid niet effectief is om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen, en dit belemmerende overheidsbeleid en deze belemmerende regelgeving werden genoemd als de grootste belemmering voor schaalvergroting, met 77% van de respondenten die deze uitdaging aangaven. De respondenten rangschikten de andere belangrijkste obstakels voor het opschalen van hernieuwbare energie als volgt: marktstructuren en -ontwerp (75%), risico’s voor de toeleveringsketen (61%), toegang tot kapitaal (48%), gebrek aan investeringen in netinfrastructuur (47%).

 “Inzicht in de omvang van deze uitdagingen en de reikwijdte van de voorgestelde oplossingen maakt het mogelijk om slimme en doortastende actie te ondernemen en zo een pad naar schaalvergroting te helpen garanderen”, aldus Mike Hayes, Global Head of Renewable Energy, Climate Change, Nature and Decarbonization Leader bij KPMG Internationaal: “Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet de jaarlijkse hernieuwbare capaciteit tegen 2030 waarschijnlijk verdrievoudigd zijn en vervolgens drastisch worden opgeschaald tot 2050. Om dit te bereiken moet de wereld wakker worden en moeten de deelnemers aan de COP28 bereid zijn hun krachten te bundelen om deze belemmeringen uit de weg te ruimen, anders lopen we het risico dat we belangrijke vooruitgang door onze vingers zien glippen. Het is tijd voor onmiddellijke urgentie en implementatie, anders is de realiteit dat de wereld nog veel langer fossiele brandstoffen zal moeten verbranden dan nu wordt verwacht.”

Tien uitdagingen

Het startpunt voor effectieve actie is een nauwkeurige diagnose van de belangrijkste uitdagingen die een drastische schaalvergroting van hernieuwbare energie in de weg staan. De uitdagingen die in het rapport worden genoemd en een greep uit de aanbevolen uitvoerbare volgende stappen zijn onder andere de volgende, in volgorde van belangrijkheid voor de respondenten van de enquête:

1. Marktstructuren (75%): De flexibiliteit die nodig is om een grootschalige uitbouw van intermitterende hernieuwbare opwekking te ondersteunen, wordt niet ondersteund door de meeste huidige marktstructuren en -regels.

2. Problemen met de toeleveringsketen (61%): Zorgen voor veerkrachtige en betrouwbare toeleveringsketens is een van de fundamenten voor het snel opschalen van hernieuwbare energie.

3. Toegang tot kapitaal (48%): Voor de financiering van de energietransitie is enorm veel kapitaal nodig.

4. Investering in netwerkinfrastructuur (47%): Omdat het elektriciteitsnet al meer dan een eeuw op grotendeels dezelfde manier functioneert, hoeven het beleid, de regels en de paradigma’s voor investeringen niet te evolueren.

5. Planning en vergunningen (44%): De energietransitie is misschien wel het meest ambitieuze en complexe bouwproject ter wereld. Het probleem is dat het veel te lang duurt om hernieuwbare energieprojecten en de ondersteunende infrastructuur waarvan ze afhankelijk zijn, te bouwen.

6. Opkomende markten: Het katalyseren van investeringen in opkomende markten is essentieel om de ontwikkeling van hernieuwbare energie te versnellen en miljoenen mensen levensveranderende toegang tot energie te bieden.

7. Rechtvaardige energietransitie: Het doel van een rechtvaardige energietransitie is ervoor te zorgen dat de voordelen van de overgang naar een koolstofarm energiesysteem eerlijk worden verdeeld, terwijl potentieel negatieve gevolgen worden beperkt of geëlimineerd.

8. Natuur en biodiversiteit: Hoewel de natuur en de biodiversiteit afhankelijk zijn van een snelle uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen om de temperatuurstijging te beperken, zijn er potentiële negatieve gevolgen van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en moeten er stappen worden ondernomen om deze te verlichten of te vermijden.

9. Toegang tot kritieke grondstoffen: Het opschalen van hernieuwbare energie vereist een kostenconcurrerende toegang tot een enorme hoeveelheid grondstoffen, zoals kobalt, nikkel, grafiet, koper en lithium.

10. Versnelde opslagoplossingen: Energieopslag moet schaalbaar worden en opslagtechnologieën moeten vooruitgaan om elektriciteit en andere netwerkdiensten voor langere perioden te leveren.

Sectoroverschrijdende samenwerking

“Het identificeren van deze barrières en het implementeren van oplossingen voor verbetering is zo belangrijk voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden”, zegt Anish De, Global Head for Energy, Natural Resources & Chemicals, KPMG International. “Sectoroverschrijdende samenwerking is essentieel. Nu de wereld zich voorbereidt om deze kwesties uitvoerig te bespreken op de COP28 en daarna, is het tijd voor de overheid, de industrie en de hele samenleving om samen te werken en de stap te zetten van het identificeren van uitdagingen naar het nemen van doelbewuste actie op een zinvolle manier.”