KLM komt met regeling voor gezondheidsklachten door chroom-6

De KLM Groep komt met een collectieve regeling voor personen die ziek zijn geworden door het werken met chroom-6. Die geldt niet alleen voor (oud-)medewerkers van KLM, maar ook voor die van Transavia, Martinair en Regional Jet Center.

Volgens de luchtvaartgroep is de tegemoetkoming bedoeld om eventueel geleden schade te compenseren. “Wij begrijpen dat (oud-)medewerkers hierover in onzekerheid hebben gezeten en wil met het eerdere onderzoek en deze regeling houvast bieden”, aldus het bedrijf in een verklaring. Zowel huidige medewerkers als voormalige employees, gepensioneerden, tijdelijke krachten en stagiairs die werkzaam zijn of waren in het vliegtuig-, motor- of componentenonderhoud. Ook nabestaanden en/of erfgenamen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

De regeling bestaat uit een materieel deel; een vaste financiële tegemoetkoming, en een immaterieel deel dat afhankelijk is van de persoonlijke situatie, de vastgestelde aandoening en de mate en duur van blootstelling aan chroom-6. Uitkeringsbedragen zijn daardoor niet generiek. De regeling is vergelijkbaar met de afspraken die de overheid (als werkgever) heeft gemaakt voor Defensie-medewerkers en sluit ook aan bij de Nederlandse rechtspraak op dit gebied.

Bij bepaling van de uitkering wordt gekeken naar individuele aspecten, zoals het arbeidsverleden en de mate van blootstelling aan chroom-6, middels een blootstellingsmatrix (een zogeheten Job Exposure Matrix). In dit overzicht staat per unit/bedrijfsonderdeel, per functie en per jaar de mate van mogelijke blootstelling aan chroom-6 weergegeven. 

“Het is belangrijk dat het blootstellingsonderzoek dat de KLM Groep heeft laten uitvoeren meer duidelijkheid geeft over wat werken met chroom-6 betekent of heeft betekend voor medewerkers en oud-medewerkers. De KLM Groep vindt het belangrijk een werkgever te zijn waar gezond en veilig werken voorop staat en had graag gezien dat het in het verleden beter gelukt was om medewerkers voldoende te beschermen. Deze regeling is bedoeld als een tegemoetkoming in de eventueel geleden schade”, zegt Maarten Stienen, COO van KLM.

Blootstellingsonderzoek
De bekendmaking van de regeling volgt op het eerdere blootstellingsonderzoek waarvan de resultaten in maart van dit jaar gepubliceerd zijn. Dat onderzoek heeft de KLM Groep uit laten voeren nadat duidelijk werd dat er in de afgelopen tientallen jaren werkzaamheden uitgevoerd zijn op afdelingen voor vliegtuig-, motor- en componentenonderhoud, waarbij blootstelling aan chroom-6 kan zijn opgetreden. Dit onderzoek is gevalideerd door een externe onafhankelijke commissie van experts.

Uit het blootstellingsonderzoek bleek dat er in de meeste gevallen gewerkt is binnen de wettelijke grenswaarden, maar dat blootstelling in een aantal functies in bepaalde perioden hoger kan zijn geweest dan de toenmalige wettelijke grenswaarde.

De KLM Groep roept betrokken medewerkers op om zich te melden bij een speciaal informatiepunt. Binnenkort worden ook informatiesessies georganiseerd.

bron luchtvaartnieuws