Klimaatverandering en La Niña drijven schadelast op en maakt 2022 tot de hogere schadevolle jaren voor verzekeraars 

“ De klimaatverandering eist steeds meer haar tol. Het record voor natuurrampen in 2022 wordt gedomineerd door gebeurtenissen die volgens onderzoek ernstiger zullen worden of vaker zullen voorkomen. Sommigen ook allebei tegelijk. Wat steeds duidelijker wordt, is beangstigend: Natuurrampen treffen vooral mensen in armere landen. Preventie en financiële bescherming, bijvoorbeeld via verzekeringen, moeten daarom een hogere prioriteit krijgen, meldt Thomas Blunck, lid  van de Raad van Bestuur van Munich Re bij de presentatie van de schadecijfers door natuurrampen in 2022.

Met een totale schadelast van ongeveer $ 270 miljard  (vorig jaar: $ 320 miljard) en een verzekerde schadelast  van ongeveer $ 120 miljard (gelijk aan 2021, maar hoger dan het gemiddelde in de afgelopen jaar van $ 97 miljard behoort 2022 tot de meest schadevolle jaren voor verzekeraars in de historie. De totale schadelast ligt in de lijn van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, terwijl de verzekerde schadebedragen aanzienlijk hoger liggen. De opnieuw hoge schadelast treft de verzekeraars op een moment dat zij te maken hebben met hoge inflatie terwijl hun kapitaalbasis krimpt door de stijgende rente. Het positieve effect van hogere rentetarieven op investeringen wordt daarentegen pas na verloop van tijd zichtbaar.

“Wanneer we kijken naar de balans van natuurrampen, zijn twee factoren van belang. Ten eerste heerste er voor het derde jaar op rij een La Niña-conditie . Dit vergroot de kans op orkanen in Noord-Amerika, overstromingen in Australië, hitte en droogte in China of zwaardere moessonregens in delen van Zuid-Azië. Tegelijkertijd heeft klimaatverandering de neiging om weersextremen te versterken, zodat de effecten elkaar soms aanvullen”, aldus Ernst Rauch, hoofdklimatoloog van Munich  

De vijf grootste natuurrampen in 2022.

Orkaan Ian was met $ 100 miljard) goed voor meer dan een derde van de totale schades en met $ 60 miljard ongeveer de helft van de verzekerde schadelast  wereldwijd.). Slechts vier stormen zijn sterker geweest toen zij het vasteland van de VS troffen, en verscheidene andere waren qua sterkte vergelijkbaar met Ian. In termen van voor inflatie gecorrigeerde verzekerde verliezen was Ian na Katrina in 2005 de duurste orkaan in de geschiedenis.

De op één na duurste en tegelijkertijd grootste humanitaire ramp van het jaar waren ernstige overstromingen als gevolg van zeer zware moessonregens in Pakistan. In augustus viel er vijf tot zeven keer zoveel regen als normaal. Het versneld smelten van de gletsjers als gevolg van de hoge temperaturen heeft de overstromingen sterk doen toenemen. Minstens 1.700 mensen stierven. De directe schade wordt geraamd op minstens $ 15 miljard dollar – een enorm bedrag in vergelijking met de economische macht van het land. Bijna niets was verzekerd, talloze mensen verloren hun bezittingen. Onderzoekers schatten dat de intensiteit van deze gebeurtenis door de klimaatverandering al met de helft is toegenomen in vergelijking met een wereld zonder opwarming van de aarde, en in de toekomst zal blijven toenemen. 

Voor verzekeraars waren overstromingen in het zuidoosten van Australië de op één na duurste natuurramp van 2022. Extreme regenval in februari en maart leidde in de staten Queensland en New South Wales tot talrijke flash floods en ernstige overstromingen van rivieren. Talloze mensen moesten met boten en helikopters uit hun huizen worden gered. De overstromingen bereikten ook de metropolen Brisbane en Sydney. Van de totale schade van ongeveer 6,6 miljard dollar was bijna 4 miljard dollar verzekerd. In oktober leidde opnieuw zware regenval tot een catastrofale overstroming in het zuidoosten van het land. De schade was echter niet zo groot als aan het begin van het jaar. In totaal hebben overstromingen in Australië vorig jaar voor 8,1 miljard dollar schade veroorzaakt, waarvan 4,7 miljard dollar verzekerd was.

Natuurlijke cycli spelen een belangrijke rol in het overstromingsrisico van Australië, aangezien zware regenval veel waarschijnlijker is in La Niña jaren. Uit onderzoek blijkt nu echter dat de klimaatverandering ook de intensiteit van de regenval beïnvloedt. Hetzelfde geldt voor bosbranden en hittegolven, die vaker voorkomen in El Niño-jaren, de tegenhanger van La Niña. De Top 5 wordt gecompleteerd door de aardbeving in Japan (economische schade $ 8,8 miljard; verzekerde schade $ 2,8 miljard) en de overstromingen in China ($ 5 miljard resp $ 300 miljoen).