KLAP Verzekeringsmakelaar start onder naam ‘helder risicomanagement’ apart bedrijf voor advies aan middenbedrijf over risicomanagement

 

 

Onder de naam ‘helder risicomanagement b.v.’ is Klap Verzekeringsmakelaar gisteren (15 oktober jl.) gestart met een apart bedrijf, die zich heeft gespecialiseerd om ondernemingen in het middenbedrijf en publieke organisaties te adviseren en te ondersteunen op het gebied van bedrijfscontinuïteit, onbezorgd ondernemen en het verstevigen van een betere concurrentiepositie.

Voor ‘helder risicomanagement’, dat onder verantwoordelijkheid valt van commercieel directeur Bram Grundmeijer is Gert-Peter Noordegraaf aangetrokken als risicomanager. Hij werkte tot voor kort ruim 5,5 jaar als adviseur Schade zakelijk bij Van Anraad Assurantiën| Pensioenen en daarvoor sinds 1990 bij Univé Verzekeringen, Multimediair B.V, en Schouten Zekerheid.

 Nieuw bedrijf met ervaren specialisten

Vanaf heden kunnen ondernemingen zich laten bijstaan door de onafhankelijke specialisten van helder risicomanagement. Dit initiatief van Klap Verzekeringsmakelaar uit Amsterdam komt voort uit de gezamenlijke ambitie van het team van aandeelhouders, management en specialisten om een gedegen bijdrage te leveren aan het beschermen van de continuïteit van ondernemingen.

Bij Klap zijn ze ervan overtuigd dat er bij ondernemingen in de doelgroep behoefte bestaat aan advies en begeleiding bij het inzichtelijk maken van de financiële en operationele risico’s die ze lopen en de maatregelen die genomen kunnen worden om die risico’s te reduceren. “Er wordt in onze bedrijfstak teveel in verzekeringsoplossingen gedacht, terwijl dat in onze optiek het sluitstuk moet vormen van  risicobeheersing. Risicomanagement is een vak apart. Daarom springen we met ‘helder risicomanagement’ hierop in met diensten die risico’s, processen, mensen, vertrouwen en inhoud met elkaar verbinden. Door middel van  een innovatief risicomanagementproces om de bedrijfscontinuïteit van ondernemingen en organisaties te waarborgen.”

Om tot maatwerk te komen investeert helder risicomanagement in een duurzame samenwerking. “Dit is van belang om de gemaakte doelstellingen te behalen, wat vervolgens leidt tot verbetering van het bedrijfsresultaat. Wij zorgen voor een passend advies en concrete oplossingen die bij iedere manier van ondernemen past.  Wij bieden creatieve en innovatieve oplossingen aan op het gebied van risicoreductie, en doen dat in de ‘taal’ van de opdrachtgever. Want risicomanagement hoeft niet ingewikkeld te zijn, wel helder!”, aldus helder management, dat hiermee meteen de naam van de nieuwe dienstverlener verklaart.

Hoewel ‘helder risicomanagement b.v. een aparte onderneming is, is het bedrijf  gevestigd in hetzelfde pand als Klap aan de La Guardiaweg 84, 1043 DK in Amsterdam. Contactpersoon is risicomanager Gert-Peter Noordegraaf, gnoordegraaf@helderrisicomanagement.nl, tel. 06-80 04 24 73.