Kennisnetwerk SPV komt met risicoanalyse voor wegbeheerders in zes stappen

Het Kennisnetwerk SPV heeft een stappenplan ontwikkeld voor het maken van een risico-analyse waarmee met name gemeenten aan de slag kunnen. In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ligt er voor gemeenten (en provincies) de opgave om de risico’s voor verkeersveiligheid in kaart te brengen. Het stappenplan geeft in zes stappen aan hoe je als gemeente zelf een risicoanalyse maakt.

Na de risicoanalyse is het de bedoeling dat gemeenten en provincies een uitvoeringsprogramma opstellen voor de implementatie van maatregelen. Om gemeenten en provincies op weg te helpen organiseert het kennisnetwerk SPV regiobijeenkomsten in het land.

Charlotte Bax van SWOV: ‘Bij de risicogestuurde aanpak die wij voorstaan, hoort dat je zogeheten risico-indicatoren in kaart brengt: dit zijn de indicatoren waarvan bekend is dat zij een relatie met verkeersongevallen hebben. Doe je iets aan die indicatoren, dan verminder je de kans op ongevallen.’ 

Naar het Stappenplan op KennisnetwerkSPV.nl