Kees van Steensel en Kees Dullemond richten Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche op

“Dit instituut”, aldus de oprichters in de dinsdag verschenen VVP Special Duurzaam Adviseren, “wil een vliegwiel zijn voor de verduurzamingsstrategie in de verzekeringssector. Op termijn voorzien we zelfs een leidende rol voor de verzekeringsbranche.”

Kees van Steensel, bekend financieel adviseur: “De ontwikkelingen op verduurzamingsgebied gaan nu in zo’n rap tempo dat het hoog tijd wordt voor een gezamenlijke strategie vanuit de verzekeringsbranche. Vandaar INSVER: het Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche.”

INSVER “wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de verzekeringsbranche. Op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Met elkaar: intermediair, verzekeraars en derden (schadeherstelbedrijven, opleidingsinstituten en dergelijke). INSVER brengt mensen bij elkaar, geeft tools en deelt ervaringen. Met als resultaat een duurzame rechtvaardige samenleving voor de toekomstige generaties”.

Kees Dullemond, begeleider van ondernemers: “We willen de dialoog aangaan en doen een appel op verzekeringsmensen die zich aangetrokken voelen maar richting nodig hebben. Iedereen mag en kan zelf bepalen óf en zo ja hóe hij of zij duurzaamheid in zijn of haar organisatie inricht. Wij inventariseren ideeën en stellen tal van instrumenten ter beschikking om duurzaamheid concreet en inzichtelijk te maken.”

Van Steensel: “Het initiatief begint met een plan van aanpak, maar het spreekt voor zich dat je het met een spoorboekje alléén, hoe nodig ook, niet redt. Op termijn voorzien we zelfs een leidende rol voor de verzekeringsbranche. Dus niet langer het boemeltje, maar de locomotief van de Verduurzamingstrein.”

Dullemond: ”De verzekeringsbranche kan, juist vanwege haar sociale spilfunctie, een belangrijke rol spelen in de verdere verduurzaming van onze samenleving.”

Bron Vvp