Kanker oorzaak bij 31 procent van de sterfgevallen

0

In 2017 overleden ruim 150.000 inwoners van Nederland. Met 46.532 sterfgevallen (31%) was kanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25% (38.119). Vooral ouderen overlijden aan kanker en hart- en vaatziekten. Bij jongeren (15 tot 30 jaar) was een niet-natuurlijke dood met 53% de meest voorkomende doodsoorzaak. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Na kanker is hart- en vaatziekten de grootste doodsoorzaak: 38.119, gevolgd door psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel (21.057), ziekten van de ademhalingsorganen (12.952), niet-natuurlijke doodsoorzaken (7,967), ziekten van de spijsverteringsorganen (4.473) en overige doodsoorzaken (19.112).

Leeftijdsverschillen

De doodsoorzaken verschillen sterk per leeftijdsgroep. Van de overleden kinderen jonger dan één jaar stierf 62% in 2017 aan een aandoening van de perinatale periode, zoals infecties en longproblemen. Kinderen (1 tot 15 jaar) overleden voornamelijk aan kanker of door een niet-natuurlijke oorzaak. In beide gevallen ging het om iets meer dan 20% van de sterfgevallen. Personen tussen 15 en 30 jaar stierven veel vaker dan jonge kinderen een niet-natuurlijke dood (zoals zelfdoding, ongevallen). Van de overledenen in deze groep betreft dit 53%.
Bij 30- tot 80-jarigen is kanker het vaakst de doodsoorzaak. Ook hart- en vaatziekten komen in die groep veel voor als doodsoorzaken. Bij personen vanaf 80 jaar zijn hart- en vaatziekten met 30% de belangrijkste oorzaak van sterfte.

Er zijn ook verschillen per geslacht. Mannen overlijden vaker door kanker vrouwen aan kanker. In 2017 was kanker bij mannen in 35% van de sterfgevallen de oorzaak, bij vrouwen was dat 27%. Daar staat tegenover dat psychische en gedragsstoornissen (met name dementie) zijn bij vrouwen vaker dan bij mannen de doodsoorzaak. In 2017 ging het om respectievelijk 11% en 6% van de totale sterfte. Bij andere doodsoorzaken zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen minder groot.

Laat een reactie achter