Interpolis: Meer bewustzijn automobilist nodig om stijgend aantal schademeldingen en ongelukken tegen te gaan

Uit data van Interpolis blijkt dat het aantal autoschademeldingen in 2023 opnieuw licht is toegenomen, met ruim 1000 claims naar bijna 110.000. Uit aanvullend onderzoek van de verzekeraar, uitgevoerd door Motivaction, blijkt dat hoe meer ervaren een automobilist is, hoe vaker deze op de automatische piloot rijdt. Ervaren automobilisten nemen daardoor risico’s in het verkeer, wat kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en schade. Terwijl zij zichzelf zien als veilige en goede bestuurders. In Nederland staat de verkeersveiligheid steeds verder onder druk, met een toename van het aantal verkeersslachtoffers en voertuigschade. In 2022 vielen er in Nederland 745 verkeersdoden, dat zijn er 163 meer dan in 2021.* De verzekeraar roept automobilisten op om bewuster aan het verkeer deel te nemen.
Ervaring maakt lakser
Ervaren bestuurders stappen veelal op de automatische piloot in de auto, ongeacht de situatie. Dat maakt ook dat ze vaker in gevaarlijke situaties rijden, zoals bij extreem weer, vermoeidheid of als ze gestrest zijn. Zo stapt de helft in de auto bij weercode rood. In vergelijking met onervaren bestuurders hebben ervaren bestuurders minder dan onervaren het gevoel dat ze zich laten afleiden door het weer, de verkeerssituatie, hun eigen gemoedstoestand, of externe factoren zoals passagiers in de auto. Ze zien zichzelf als goede en veilige bestuurders en overschatten zichzelf daarom mogelijk.
Onervaren bestuurder past rijgedrag wel aan
Onervaren automobilisten geven toe nog regelmatig te schrikken van andere weggebruikers of verkeerssituaties en voelen zich onzeker over hun rijstijl, maar passen wel hun rijgedrag aan. Ze rijden liever alleen (38%), kiezen vaker voor een gemakkelijke optie zoals een extra rondje rijden voor een makkelijkere parkeerplek (57%), of omrijden via een weg die makkelijker is (45%). Onervaren bestuurders zijn zich dus beter bewust van hun eigen tekortkomingen.  

Adriaan Heino, verkeerspsycholoog bij Interpolis: ‘We zien dat ervaren automobilisten vaker op de automatische piloot rijden, ook in riskante situaties. Denk bijvoorbeeld aan rijden bij slecht weer of wanneer ze gestrest of vermoeid zijn. Onervaren bestuurders lijken zich iets bewuster van de mogelijke risico’s en passen hun gedrag daarop aan, bijvoorbeeld door de auto te laten staan. Daarnaast wordt rijgedrag ook nog vaak beïnvloed door externe factoren zoals door tijdsdruk of andere weggebruikers. ls we gevaarlijke situaties in het verkeer willen voorkomen, moeten automobilisten zich bewuster worden van hun gedrag zodat ze bewust kunnen kiezen voor ander, veiliger gedrag.  

Afleiding in het verkeer
Afdwalen in gedachten of denken: ‘ben ik hier al?’ is iets dat bij ongeveer een kwart van de automobilisten voorkomt. Onervaren bestuurders denken dit zelfs nog vaker dan ervaren bestuurders, blijkt uit het onderzoek. ‘De valkuil voor onervaren bestuurders is vooral in hun eigen onzekerheid’, aldus Heino.

Interpolis zet zich al jaren in om het verkeer in Nederland veiliger te maken. Ze werken samen met verschillende partners aan oplossingen die bijdragen aan de ambitie van nul verkeersslachtoffers in 2050 en een halvering in 2030. Met de nieuwe campagne BewustBestuurd heeft de verzekeraar als doel weggebruikers bewust te maken van hun keuzes in het verkeer en hoe deze hun veiligheid en die van andere weggebruikers beïnvloedt. In de online videoserie BewustBestuurd zie je onder meer wat het effect is van ervaring, rolpatronen, kijkgedrag en anticiperen.   E