In tien jaar tijd 31% meer letselgevallen bij fietsers na verkeersongeval

Het aantal fietsers dat na een ongeluk met ernstig letsel op de spoedeisende hulp terechtkwam, is vorig jaar opnieuw gestegen. Dit blijkt uit analyse van het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. Hieruit blijkt dat 46.800 fietsers na een verkeersongeluk moesten worden behandeld op de spoedeisende hulp. Dat is een stijging van 31% ten opzichte van 2009.

Vooral oudere fietsers lopen ernstig letsel op, maar ook jongeren komen vaak bij de eerste hulp terecht. Bij jongeren gebeuren ongelukken vaak doordat ze grotere risico’s nemen dan andere fietsers. Ook zijn ze vaak tijdens het fietsen bezig met afleidende dingen, zoals kletsen of muziek luisteren, en minder met het verkeer.Mensen die op een elektrische fiets rijden raken vaak zwaarder gewond bij een ongeluk dan mensen op een gewone fiets. Dat komt niet alleen doordat ze harder rijden, maar ook doordat relatief veel ouderen op een elektrische fiets fietsen.

Preventie

Door de vergrijzing is de verwachting van VeiligheidNL dat deze trend in de nabije toekomst verder stijgt. Preventie van fietsongevallen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal SEH-behandelingen en de medische en maatschappelijke kosten.

VeiligheidNL zegt dat het aantal behandelingen op de eerste hulp en de medische en maatschappelijke kosten kunnen dalen als er preventieve maatregelen worden genomen. Het expertisecentrum noemt het verbeteren van de fiets-infrastructuur en informatiecampagnes zoals Doortrappen voor ouderen en het lespakket Split the Risk voor jongeren als voorbeelden daarvan.

Bron NOS