Huib Ort (DEKRA Experts) roept overheid en verzekeringssector op om tijdig in te spelen op mogelijkheden ‘Nieuwe Zijderoute’

 

Zowel de overheid als de verzekeringsbranche zou goed en tijdig moeten nadenken over de impact van de Chinese wereldhandelsplannen voor de kansen en de commerciële mogelijkheden die ‘De Nieuwe Zijderoute’ Nederland als transportland biedt.  Die boodschap verkondigde Huib Ort, manager Marine bij DEKRA Experts, vorige week maandag in zijn inleiding bij de VNAB Lunch &  Learn-bijeenkomst in Rotterdam. Naar zijn mening stellen beiden zich tot dusver te terughoudend op, terwijl een en ander grote financiële consequenties kan hebben voor de positie van Nederland als transportland en de haven van Rotterdam.

In een presentatie met als titel ‘De Nieuwe Zijderoute’  begon Ort met een opmerkelijke stelling: “Er is helemaal geen sprake van een ‘nieuwe’ zijderoute,  maar er zijn zes corridors en minimaal even zoveel routes waarlangs de handel tussen China en West Europa  plaatsvindt en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur in de verschillende landen: drie over land, drie over zee, het zogeheten OBOR (One Belt,  One Road) project. Met name de routes over land/ over spoor worden dankzij OBOR beter gefaciliteerd.  Mede door de opkomst van China als handelsland is er sprake van verschuiving van de wereldmacht. Zo heeft China haar marktaandeel in de wereldwijde export tussen 2000 en 2014 zien verdrievoudigen van 4 % naar 12% en qua import van 3 naar 10%.”

Forse investeringen in transport per spoor

In dit verband vertelde Ort onder meer dat China momenteel fors investeert in het transport per spoor, waaronder grote overslagterminals aan de grens in Kazachstan en Polen.  Tevens investeren ze in diverse nieuwe vervoerstechnieken, zoals bijvoorbeeld de zogeheten ‘hyperloop’, een soort buisconstructie waardoor treinen in een vacuüm omgeving een snelheid van meer dan 400 tot 1.000 km/uur kunnen bereiken.  Ook is China bezig met het uitbouwen van de haven van het Griekse Piraeus (inmiddels de 5e haven van Europa) en zijn er plannen voor de bouw van een nieuwe, grote haven in de buurt van het Italiaanse Venetië.”

Hij staafde de ambitieuze Chinese plannen met enkele cijfers. Momenteel worden via de spoorroutes 180.000 TEU (= 20 feet containers) en dat aantal loopt naar verwachting op naar 800.00 TEU in 2020. In de toekomst zullen tussen China en Europa v.v. ca. 6.000 goederentreinen rijden. Per schip wordt momenteel een veelvoud daarvan vervoerd: 13 miljoen TEU. “Hoewel het vervoer per spoor ongeveer slechts 10% van de vervoerde goederen betreft, kunnen deze ontwikkelingen een grote impact hebben voor de positie van een transportland als Nederland en voor de Rotterdamse haven”, aldus Ort, die zijn gehoor nadrukkelijk ook  wees op de kansen en mogelijkheden.

Kansen en mogelijkheden

Zo is Nederland één van China’s grootste handelspartners, hoewel China ons land niet ziet als belangrijkste EU land in OBOR-verband.  Daarnaast is de luchtvracht tussen Schiphol en China fors toegenomen, kan Rotterdam mogelijk het verbindingspunt worden van de land- en zeeroutes naar UK en USA (oostkust), wat tijd- en kostenvoordelen oplevert.  Verder krijgt de ‘Chengdu – Tilburg – Rotterdam Express, waarmee in 15 dagen 11.000 km kan worden afgelegd door zes landen, meer en meer volume: vorig jaar  250 treinen met elk 80 TEU. Tilburg kan het distributiepunt worden voor Nederland, België en Frankrijk, ook voor kleinere vrachthoeveelheden”, aldus Ort, die daarnaast wees op de risico’s, waaronder de klimaatverschillen op de route (’s zomers  gemiddeld +30ºC, ‘s winters gemiddeld -20ºC), ladingdiefstal en/of beschadiging  en de andere contractvormen per spoor t.o.v. zeevaart (CIM tov HVR), stakingen en andere ordeverstoringen, politieke onrust en ontwikkelingen en terrorisme. Hij sloot af met de opmerking dat OBOR niet te stoppen is, maar wel kritisch gevolgd dient te worden (o.a. door Clingendael, maar ook door verzekeraars).